26 maart 2021

CDA Alphen-Chaam steun Pieter Omtzigt

Het CDA Alphen-Chaam ondersteunt van harte de boodschap van het CDA bestuur omtrent de positie van Pieter Omtzigt:
 

Beste leden,


Het is wat ons betreft klip en klaar: als partij staan wij achter Pieter Omtzigt. We zijn er als CDA’ers trots op het beste Kamerlid van Nederland in ons midden te hebben, met zijn ongeëvenaarde bevlogenheid, vasthoudendheid en inzet. En wij wensen hem alle beterschap.


Naar Pieter zelf hebben we dit uiteraard al eerder laten blijken, achter de schermen zoals we dat doen voor elke collega die om gezondheidsredenen een stap terug doet. Maar we voelden ons geroepen om dat in dit geval ook publiekelijk te doen. Onze politiek leider, Wopke Hoekstra deed dat ook. Aanleiding hiervoor zijn kwalijke suggesties die in de media rondgaan. Artikelen waarin wij ons niet herkennen en waar we ferm afstand van nemen. 


Via deze nieuwsbrief bevestigen we dit nogmaals. Een aantal van u mailde of belde ons met uw verontrusting. Zie dit bericht als onze reactie op uw zorgen. Anderen organiseerden spontaan steunbetuigingen, online of met kaartjes en cadeaus. Dat is mooi om te zien en we zullen zorgen dat alle hartverwarmende berichten en post die op ons bureau binnenkomen, hun weg vinden naar Enschede.
 

Wij gunnen Pieter nu volledige rust, om te herstellen en zijn belangrijke werk als Kamerlid in de toekomst weer op te kunnen pakken. Wij steunen hem in deze moeilijke periode en wensen hem en zijn gezin toe dat hij de tijd en gelegenheid krijgt voor een voorspoedig herstel. Laten wij zijn privacy en rust respecteren en iedereen stimuleren dit te doen. Ook de andere partijen roepen we daartoe op, formatie of niet. 
 

Want schokkend zijn de notities van verkenner Ollongren die vandaag naar buiten kwamen. Inmiddels hebben de verkenners Jorritsma en Ollongren zelf aangegeven dat de aantekeningen hun eigen inzet zijn en geen weergave van de gesprekken met de partijen. Terecht hebben zij hun taak inmiddels neergelegd. Onze politiek leider Wopke Hoekstra noemde dit inkijkje bizar en nam direct afstand van de inhoud van de aantekeningen. Hoekstra: 'Deze onderwerpen zijn geen van allen met mij besproken en de verkenners gaan hier ook niet over.' 


Ondertussen zijn we in de partij druk doende om een interim voorzitter te benoemen in samenspraak met de verenigingsraad. Wij hopen hem/haar binnenkort aan u bekend te kunnen maken. Vanaf dat moment zullen we werk maken van de evaluatie van het afgelopen jaar. En uiteraard, in een partij die bekend staat om de lokale kracht: de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in november 2021 en maart 2022 zijn allang gestart!


Met vriendelijke groet,

Landelijk Bestuur CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.