26 juli 2022

CDA Alphen Chaam wil boeren actief steunen

Het CDA deelt de grote zorgen van de agrariërs in onze gemeente over de gevolgen van de voorgestelde aanpak van de stikstofcrisis. Deze zorgen werden laatstelijk geuit tijdens een demonstratie van ongeveer 50 boeren bij het gemeentehuis van Alphen-Chaam.

Om deze zorgen bij college en coalitie bespreekbaar te maken heeft de CDA fractie een tweetal moties ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 juli jl.

De eerste motie “Samen optrekken voor leefbaarheid” heeft als doel om in het kader van leefbaarheid van ons mooie buitengebied, samen met de agrarische ondernemers, in gesprek te gaan over mogelijkheden, belemmeringen en passende maatregelen, mits passend binnen het investeringsritme van het bedrijf en zekerheid gevend van juridische borging, en dit ook actief uit te dragen in overleg met provincie, waterschappen en andere overheidsinstanties.

De tweede motie van het CDA “Voort met de VAB’s”, roept het college op om in het kader van veiligheid en leefbaarheid van ons buitengebied op korte termijn meer duidelijkheid te geven over beleidsontwikkeling VAB’s en besluitmomenten te bieden aan de raad in het kader van de omgevingswet.

Helaas werden beide moties niet aangenomen. Alleen de oppositiepartijen (CDA, GSU en D66) stemden voor de moties. Blijkbaar waren de zorgen voor de coalitie (GBA, GBSV en VVD) niet groot genoeg. Zij wachten liever op de plannen vanuit de provincie, hoewel iedereen onze oproep steunde om met de agrarische sector in gesprek te blijven.

Het CDA blijft zich inzetten om samen met de boeren te zoeken naar goede oplossingen met bestaanszekerheid. Uiteraard is hierbij een goed contact met de provincie van groot belang. Het verkiezingsprogramma van het CDA Alphen-Chaam heet niet voor niets “Samen voor Balans”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.