01 december 2020

In Memoriam: Jan Schram

Dinsdagmorgen 24 november bereikte ons het droeve bericht dat ons lid Jan Schram in de nacht van maandag op dinsdag is overleden.

Jan was een lid, die alle lagen van het gemeentelijk openbare bestuur heeft meegemaakt. Als zoon én kleinzoon van eerdere burgemeesters van Chaam kreeg hij het besturen met de paplepel ingegeven. Hij debuteerde in de Chaamse gemeenteraad als lid van partij van Jan de Roij, het Chaams Belang, waarvoor hij later ook als wethouder heeft gefungeerd. Jan zijn politieke kennis was vooral op het vlak van financiën, het sociale en culturele leven van Chaam. Daarnaast was Jan ambtenaar in de gemeente Breda, waar hij was belast met de uitgifte van bedrijventerreinen via de BrIM.

In 1994 is het CDA in Chaam opgericht en was Jan van begin af lid. Ook na de gemeentelijke herindeling was Jan gekozen in de Raad van Alphen-Chaam en later opgevolgd door zijn vrouw, Jenny. Na zijn lidmaatschap van de raad heeft Jan zitting genomen in het bestuur van ons CDA. Vaak was ook het huis  van Jan en Jenny, “De Kuil”, het domein voor samenkomsten van fractie en/of bestuur.

Wij zijn Jan Schram veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor het CDA en voor de inwoners van Chaam en Alphen-Chaam.

Wij wensen Jenny, hun kinderen en kleinkind en verdere familie heel veel sterkte.

Bestuur CDA Alphen-Chaam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.