25 februari 2023

Raadsvergadering 9 februari 2023; een nieuwe burgemeester, een volle agenda en hoofdpijndossiers.

Op donderdag 9 februari vond de eerste raadsvergadering plaats in 2023, dit na de eerdere raadsvergadering op 11 januari die volledig in het teken stond van de installatie van de onze nieuwe burgemeester Lieke Schuitmaker.

Een nieuwe burgemeester betekent ook een nieuwe voorzitter die meteen volop aan de slag kon. Tekenend was het vragenhalfuurtje dat uiteindelijk een vragenuurtje werd. Een overvolle agenda met de nodige pijnpunten en hoofdpijndossiers.

Startend aan het begin van de vergadering met de voorzitter van de KBO Galder-Strijbeek die gebruik maakt van het inspreekrecht voor de burger wordt meteen één van de pijnpunten die ook door de CDA-fractie wordt onderkend, aangekaart. Dit betreft de kern Galder waar na het ontbreken van voorzieningen en het schrappen van het openbaar vervoer ook het gemeenteloket gaat verdwijnen. Tijdens de gehele vergadering wordt door de CDA-fractie regelmatig naar de kern Galder verwezen. De CDA-fractie zal in elk geval in de komende perspectief nota hier de nodige aandacht voor vragen.

Een belangrijk besluit werd overigens soepel door de raad unaniem genomen. Dit betreft het ter beschikking stellen van het voorbereidingskrediet voor de huisvesting van de ambtelijke ABG-organisatie. Dit onder de toezegging dat (op verzoek van de CDA-fractie) ook gekeken wordt (zonder extra kosten) naar mogelijke verruiming van het bouwoppervlak in het nieuwe bestemmingsplan.

Tot slot, vooraf was al duidelijk dat één van de agendapunten de nodige roering zou geven in het overleg. Verschillende partijen (waaronder ook coalitie partijen) zijn uitermate teleurgesteld over de wijze waarop door het college het dossier Uitspraak Raad van State inz. bestemmingsplan “Centrum Chaam 2020” wordt behandeld en tot op heden de raad niet afdoende heeft geïnformeerd. Inmiddels dreigt hier een fikse schadeclaim. Het debat dat volgde was scherp. Met de toezegging dat het college inhoudelijk en op detailniveau gaat sturen en de raad beter zal informeren wordt het vervolg op dit dossier ook door de CDA-fractie kritisch gevolgd. De toekomst zal uitwijzen wat de financiële schade is en het laatste woord hierover is zeker nog niet gesproken. Het werd uiteindelijk een late afsluiting van een bewogen avond waarbij ook tijdens de afsluitende borrel nog op informele wijze verder werd gedebatteerd.

Ben je nieuwsgierig naar het gehele verloop van de gemeenteraadsvergadering van 9 februari 2023, kijk deze dan terug op de site van de gemeente Alphen-Chaam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.