03 oktober 2020

Verslag vanuit de raad

Na het zomerreces stond er 17 september weer een reguliere raadsvergadering op de agenda. De avond begon met een speciaal moment, er werd namelijk afscheid genomen van Wil van den Brandt. Na maar liefst 22 jaar raadslid te zijn geweest voor het GSU stopte hij als raadslid en hij is opgevolgd door Peter van Opstal. Helaas heeft Wil maar kort van zijn pensioen als raadslid kunnen genieten. Wij wensen zijn familie uiteraard ontzettend veel sterkte en Peter veel succes met de opvolging van Wil.

Verder stonden er een tweetal onderwerpen op de agenda waar wij het CDA-standpunt graag van willen toelichten:

Als raad konden wij het bestemmingsplan voor het Hof van Gerla definitief vaststellen. Er was ook een inspreker over dit onderwerp, de omwonende sprak zijn bezorgdheid uit over de intensiteit en totstandkoming van het plan. Het CDA heeft een aantal technische vragen gesteld, onder andere omtrent de bodemkwaliteit. Uiteindelijk is dit echter niet doorslaggevend geweest. Doorslaggevend was wel kwaliteit van de leefomgeving. Het is een verbetering van de bestaande situatie, maar in de praktijk dienen andere eisen te worden eisen gesteld aan de leefomgeving. Als CDA zijnde hebben wij dit plan daarom niet goedgekeurd gezien de verantwoordelijkheid die we ook dragen richting de leefbaarheid van onze toekomstige bewoners. Dit mede ook omdat we in ons raadsakkoord hebben opgenomen om het Cittaslow gedachtegoed met kracht en overtuiging uit te dragen en waarin onder andere is opgenomen dat we een goede infrastructuur onderhouden en daarnaast samen met onze inwoners en ondernemers werken aan een klimaatbestendige leefomgeving.

Daarnaast stond ook het voteren van een krediet voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het onwikkelgebied Strijbeek op de agenda. Het CDA heeft kanttekeningen gemaakt bij de rol die de Vereniging Markdal hierin vervult. Het CDA waardeert uiteraard de voortrekkersrol die de vereniging heeft vervuld in de ontwikkeling van de plannen in het Markdal. De plannen ten aanzien van het ontwikkelgebied Strijbeek dienen echter vanuit de inwoners en ondernemers uit Strijbeek zelf te komen. Zij kunnen het mogelijk als een belemmering zien dat het de vereniging Markdal samen met de gemeente direct aan tafel zit. Het CDA stelt de belangen van de inwoners en ondernemers hierbij voorop. Tijdens een eerste avond voor de bewoners is gebleken dat het mogelijk is om bijvoorbeeld alleen met de gemeente aan tafel te zitten. Dit zorgt voor het CDA alvast al voor een gerust gevoel bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

De volledige raadsvergadering is terug te zien via: https://vimeo.com/434864156. Donderdag 8 oktober staat er een digitale achterbanvergadering op het programma. Wilt u hier aan deelnemen dan kunt u zich via het bestuur of de raadsleden melden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.