01 december 2020

Verslag vanuit de raad

Op 19 november 2020 stond er in Den Heuvel in Alphen weer een raadsvergadering geagendeerd. Een agenda met een bijzonder onderwerp wat voor verdeeldheid binnen de fractie zorgde. Het beleid ten aanzien van het begraven op eigen grond binnen onze gemeente stond namelijk op de agenda, gevolgd door een specifieke casus omtrent dit onderwerp. Het college heeft een beleidsvoorstel voorbereid wat ervoor zorgt dat het in een aantal specifieke gevallen mogelijk is om te worden begraven op eigen grond. Doordat er in onze gemeente voldoende aanbod is en er slechts beperkte vraag is naar het begraven op eigen grond is er door middel van een amendement een zogenaamd nul beleid voorgesteld. Dit is aangenomen met een meerderheid in de raad. Enerzijds is de fractie het eens met het amendement en heeft het dus gesteund, anderzijds is het volgens de fractie niet aan de gemeenteraad om iemand in zijn of haar laatste wens te beperken. Dit zorgde dus voor een verdeeldheid bij de hoofdelijke stemming. De specifieke casus is aangehouden en wordt later opnieuw op de agenda gezet.

 

Tijdens de vergadering stond tevens het evenementenbeleid en een aanvullend voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de kleedkamers van Viola op de agenda. Namens het CDA zijn hier enkele kritische opmerkingen bij gemaakt en zijn de onduidelijkheden nogmaals benoemd. Wij ontvangen graag nog een onderbouwing van de investering in de nieuwe kleedkamers en de berekening van de verdeling van de kosten. Bij het evenementenbeleid hebben wij vooral opgeroepen tot het faciliteren van evenementen die zorgen voor levendigheid in onze kernen. Tevens zijn wij blij dat de fietsallee wordt doorgetrokken tot de kern Alphen, wel hopen wij dat het niet voor een fikse meerwerkclaim gaat zorgen zoals bij de originele fietsallee. Bij de gedeeltelijke deelname aan het landelijke Schone Luchtakkoord door onze gemeente hebben wij tevens een kritische noot laten vallen. Het valt op dat er niet wordt ingezet op het aanpakken van vervuiling van de lucht door vervoerstromen maar dat er aan de landbouw binnen onze gemeente wel een pilot wordt gestart. Zouden de grootste vervuilers niet eerst moeten worden aangepakt?

 

De komende achterbanvergadering is vanwege een dubbele afspraak van de fractie vervroegd naar donderdag 3 december om 20:00. De vergadering vindt weer digitaal plaats en als u hiervoor een uitnodiging wenst te ontvangen dan kunt u zich melden bij het bestuur of bij de raadsleden. De volledige raadsvergadering van 19 november is terug te kijken via deze link: https://vimeo.com/476048397

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.