26 december 2020

Verslag vanuit de raad

Donderdagavond 17 december stond de laatste raadsvergadering voor 2020 op de agenda. Tijdens het vragenhalfuurtje van deze vergadering heeft het CDA aandacht gevraagd voor de horecabedrijven in onze gemeente. Zij zijn nu al voor de tweede keer dit jaar geconfronteerd met een gedwongen sluiting wegens Corona. Wij hopen dan ook dat de gemeente contact houdt met de sector en waar mogelijk ondersteuning te bieden.

Bij zowel de verordening maatschappelijke ondersteuning als de verordening jeugdhulp van de gemeente Alphen-Chaam 2021 hebben wij een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt, maar de verordeningen hebben wij wel gesteund. De belangrijkste opmerking was ten aanzien van de verordening jeugdhulp. Vanwege de AVG mag de overheid geen gegevens over de behandeling en ontwikkelingen van de 16 tot 18-jarige cliënten verstrekken aan de ouders. Dit terwijl dit vaak wel van belang is voor de ouders omdat zij juist via hun kinderen weinig tot geen informatie krijgen en zij wel consequent met de behandeling willen opvoeden. In de praktijk kan dit tot problemen leiden maar wij hopen dat hier een praktische oplossing voor wordt gegeven.

Waar we de verordeningen ten aanzien van de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning nog wel konden steun geldt dit niet voor het vaststellen van de OZB-tarieven voor 2021. Waar we al tegen de stijging van de OZB-opbrengsten voor 2021 waren bij het bespreken van de begroting is het vooral de berekening die ons het meeste dwars zit. Deze is niet te begrijpen voor onze inwoners en het ontbreekt aan alle logica. Daarnaast gaat de berekening die voor woningen wordt gehanteerd, niet op voor het vaststellen van de tarieven voor bedrijven. Het CDA heeft daarom tegen het vaststellen van de nieuwe OZB-tarieven voor 2021 gestemd.

Na lang intern beraad heeft het CDA voor de specifieke casus ten aanzien van het begraven op eigen grond gestemd. Hoewel niet iedereen binnen de fractie voorstander is van het begraven op eigen grond in de gemeente hebben wij tegen de specifieke casus geen bezwaar vanwege de bewezen band met de grond en de bijbehorende omstandigheden. Naast dat het de laatste raadsvergadering voor 2020 was, was dit ook de laatste raadsvergadering van Marianne Hessels van het GBA. Zij neemt na 20 jaar afscheid als gemeenteraadslid en wordt vervangen door Bart Lauwaars. Wij wensen Bart veel succes en bedanken Marianne voor haar jarenlange inzet voor onze gemeente. Verder wensen wij u uiteraard een fijne jaarwisseling en ook in 2021 staan wij weer voor u klaar.

De volledige raadsvergadering van 17 december is terug te zien via: https://vimeo.com/481438282

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.