22 februari 2021

Verslag vanuit de raad

Donderdag 11 februari 2021 was niet alleen de eerste raadsvergadering van 2021 maar tevens ook de tweede volledig digitale raadsvergadering van de gemeente Alphen-Chaam. Gezien de coronamaatregelen en de geldende avondklok is dat niet meer dan logisch, maar voor de raadsleden zelf is het toch altijd even wennen. Ook voor de burgers is dit natuurlijk niet de gewenste manier van vergaderen, gelukkig is er wel nog van de mogelijkheid gebruik gemaakt om op papier in te kunnen spreken. Tijdens het vragenhalfuurtje hebben wij aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in het buurtschap Terhonksa en tevens hebben wij de status nagevraagd van de informatie over de nieuwbouw bij Viola.

 

Het meest bediscussieerde onderwerp van de vergadering was het bestemmingsplan centrum Chaam. Het CDA ziet de voorgestelde oplossing van het college als de enige oplossing, maar wil wel aandacht voor de positie van de omwonende en de ondernemers bij de 10 van Chaam. Hoewel er bij iedere bestemmingsplanprocedure er andere inwoners negatieve gevolgen kunnen ervaren, mag het niet zo zijn dat deze gevolgen voor een onwenselijke situatie zorgen. Het onderwerp is uiteindelijk doorgeschoven naar de volgende vergadering, dus bij de volgende achterbanvergadering op 16 maart staan wij hier uiteraard nog bij stil.

 

Het amendement ten aanzien van het herijkingsdocument voor CittaSlow hebben wij gesteund. Het is goed om de kernwaarden van CittaSlow nog eens scherp voor de geest te halen zodat dit ook goed terugkomt in onze raadsvoorstellen. Ook de sloopkwaliteitsregeling kan op steun van het CDA rekenen, omdat deze kan bijdragen aan een vitaal buitengebied. Wel moet er aandacht komen voor het dekken van de kosten wanneer de werkzaamheden ten aanzien van deze regeling toenemen. Naar de mening van het CDA moeten de deelnemers hieraan bijdragen en kan dit beter tijdig worden geborgd. Ook het voorstel voor de huisvesting van de ABG hebben wij goed gekeurd, maar mogelijk is dit wel te ambitieus. We moeten waken voor de zorgvuldigheid en het voorstel kan beter breed worden gesteund dan snel worden voorbereid. 

 

De volledige raadsvergadering is terug te zien via: Raadsvergadering 11-02-2021 gemeente Alphen-Chaam on Vimeo. Ondertussen zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen van 17 maart. Wilt u hierbij helpen of wilt u graag een raamposter hebben van een van de CDA kandidaten dan kunt u zich bij ons melden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.