05 maart 2022

Voor ons thuis

2022-01-15 CDA  Alphen-Chaam
2022-01-15 CDA Alphen-Chaam

Alphen-Chaam is ons thuis. De plek waar we onszelf kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten, waar we ons kunnen ontplooien. En thuis, daar moet het goed zijn. Van oudsher zijn onze dorpen ontstaan doordat boeren en burgers hier leefden van het land, hun krachten bundelden en zo de gemeenschappen vormden waar wij ons nu thuis voelen.

 

Ik ben Astrid Lanslots-de Vet, getrouwd, 3 kinderen, al jaren thuis in Alphen en werkzaam als dietist bij Thebe. Ooit werkte ik tijdens mijn afstudeerfase in Wageningen mee aan een onderzoek naar voeding en gezondheid bij ouderen. Eén van de uitkomsten was dat gezond voedsel, maar ook sociale contacten en leefomstandigheden belangrijk zijn om gezond oud te worden. En gezond oud(er) worden, dat gun ik iedereen. Daarom maak ik me, als raadslid namens het CDA, alweer 4 jaar sterk voor factoren die dat beïnvloeden: bestaanszekerheid; gehoord worden en mee kunnen doen ; een fijne omgeving en gelegenheid voor bezinning en ontspanning.

Voorzieningen zoals scholen, clubhuizen, cafe’s, culturele centra en kerken zijn belangrijke gelegenheden voor ontspanning en/of bezinning. Deze ontmoetingsplaatsen geven de mogelijkheid om inzichten te verbreden en daardoor jezelf te ontplooien. Iedere organisatie moet zijn eigen beleid voeren, maar de gemeente mag wel meedenken hoe we het voorzieningenniveau op peil houden door functies te bundelen en te versterken en hierdoor beeldbepalende gebouwen te behouden.

Een groene omgeving in de dorpen is belangrijk voor schone lucht en tegen hittestress. Het nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. De afgelopen periode was er weinig aandacht in het raadsprogramma voor die woonomgeving. Daarop is onder andere onze motie; Cittaslow, de gezonde basis, aangenomen. Toen ik me verdiepte in plan Hof van Gerla, verbaasde het, dat er meer regelgeving was voor historische vondsten en dieren die er misschien leven, dan voor de leefkwaliteit van de omwonenden en toekomstige bewoners.

Afgelopen tijd hebben velen thuis gezeten en hebben we ervaren hoe belangrijk sociale contacten en een fijne buurt zijn. Daarom ga ik graag door. Voor een thuis waar we elkaar tegemoet komen, met moderne voorzieningen in de buurt in een gezonde groene leefomgeving. Doe je mee? Samen voor balans.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.