Een (t)huis voor iedereen

Veel woningzoekenden hebben geen mogelijkheden om een huis te kopen in een oververhitte markt. In de visie van het CDA zijn er veel creatieve mogelijkheden om het woningtekort aan te pakken. De gemeente Alphen-Chaam was de eerste gemeente in de omgeving die CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) omarmde en heeft inmiddels meerdere succesvolle projecten binnen haar gemeentegrenzen. Die creativiteit kunnen we als gemeenschap ook aan de dag leggen om de huidige woningcrisis te bezweren, om invulling te geven aan de wens om langer thuis te blijven wonen en in de vertrouwde omgeving zorg aan te bieden.

Het renoveren en herontwikkelen van bestaande gebouwen tot woningbouw is een prioriteit. Maar beleidsmatige creativiteit biedt ook ruimte om woningsplitsing te faciliteren in kernen en het buitengebied. Zolang het geen belemmering vormt voor bestaande activiteiten liggen er kansen om met stoppende agrariërs op zoek te gaan naar woonvormen op het erf. En binnen de kernen moet creatief gekeken worden naar inbreidingslocaties. Maar ook op andere manieren kan invulling gegeven worden aan de woningvraag, zoals via premantelzorgwoningen en tiny houses. De woningcrisis vraagt ook om strategische creativiteit. De woningen moeten niet alleen beschikbaar, maar ook betaalbaar en bereikbaar zijn.

Het CDA wil kijken welke mogelijkheden er zijn om inwoners uit de eigen gemeente voorkeur te geven op nieuwbouwwoningen. Ook is het CDA van mening dat de gemeente haar rol moet pakken in het verwerven van bouwgrond, zodat de gemeente zelf de regie houdt over planologische ontwikkelingen. Naast de woningcrisis speelt ook de energietransitie, waarbij woningen verduurzaamd moeten worden. Het CDA vindt het op dit moment onverantwoord om proactief beleid te maken op gasvrije wijken. Het CDA kiest daarbij voor een pas op de plaats; accent moet liggen op het verduurzamen van het woningbestand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.