Plek voor een plattelandsgemeente

Alphen-Chaam ligt tussen de steden Breda en Tilburg en blijft daar liggen als het aan het CDA ligt. Géén onderdeel van, maar goede samenwerking met beide steden. De stedelijke voorzieningen zijn belangrijk voor de inwoners van Alphen-Chaam en ook op beleidsvlakken is er een goede samenwerking met onze grote buurgemeenten noodzakelijk. Het CDA is ervan overtuigd dat er plek is voor een financieel gezonde plattelandsgemeente waarin we de woonlasten kunnen beheersen. Voorzieningen als afvalinzameling en rioolheffing op het gewenste niveau van onze inwoners, tegen een scherp tarief.

Het CDA staat voor de ABG-samenwerking, maar blijft ook kritisch op het financieel beleid. CDA staat ook open voor een uitbreiding van de ABG-organisatie, maar dit moet wel duidelijke voordelen opleveren in financiële en/of organisatorische zin. Ook een samenwerking in bestuurlijke zin sluit het CDA niet uit, daar moet in de komende raadsperiode over besloten worden. Het CDA is ervan overtuigd dat het niet uitmaakt op welke manier de gemeentelijke organisatie is opgebouwd, zolang deze maar benaderbaar en transparant is. Dat houdt in dat er snelle en correcte communicatie moet zijn op alle ambtelijke en bestuurlijke niveaus. Dat kan door betere digitale contacten, inloopspreekuren en aanwezigheid in alle kernen. Zolang die dienstbaarheid wordt verzekerd, staat de omvang van de achterliggende organisatie niet ter discussie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.