De groene kernen

De natuur in het buitengebied wordt gewaardeerd, maar het CDA is van mening dat in de bebouwing van Alphen-Chaam ook meer vergroening kan komen. Groen werkt verkoelend, groen vermindert wateroverlast door het waterbergende vermogen van de bodem en groen verhoogt de infiltratiecapaciteit. Er zijn technische oplossingen mogelijk, zoals airco’s of pompinstallaties. Maar het CDA staat voor meer natuurlijke maatregelen, met meer openbaar groen, groendaken en groene gevels. Het vergroenen van de kernen is een rol van de overheid en de inwoners samen. Als overheid moet je het goede voorbeeld geven en de verantwoordelijkheid niet alleen bij de burgers wegleggen.

Het CDA wil daarom bij elke ruimtelijke ontwikkeling in de kernen afwegen op welke manier het openbare groen mee ontwikkeld wordt of hoe er een groene invulling gegeven kan worden aan gebouwen. Door slimme indelingen te maken, moet het behoud van groen en haar positieve invloed op de leefbaarheid geborgd worden. Het is bewezen dat een groene leefomgeving bijdraagt aan fysieke en mentale gezondheid. Het CDA wil dan ook kijken naar uitbreiding van kernen in plaats van enkel inbreiding om ruimte te houden voor groen. De vergroening van de kernen moet zich ook vertalen naar een integraal beleid.

In de aanbestedingen voor het beheer van het openbaar groen, onderhoud en bestrating willen we meer nadruk op behoud en versterking van de bestaande groenstructuren. Een groene gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Vergroening is een kwestie van bewustzijn. Alle reden om daar vroeg mee te beginnen. Vergroening rond het schoolplein of een schoolmoestuin is, wat het CDA betreft, absoluut iets dat ondersteund moet worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.