Leefbaar, vitaal en toegankelijk

In een duurzame samenleving is er ruimte voor iedereen, jong en oud, groot en klein en mobiel of minder mobiel. Iedereen moet mobiel kunnen zijn en daarom is behoud van openbaar vervoer in alle kernen een absolute prioriteit. Maar ook moderne alternatieven van mobiliteit juichen we toe! Denk daarbij bijvoorbeeld aan gedeelde mobiliteitsoplossingen. Lopen of fietsen in plaats van met auto of openbaar vervoer is gezonder, beter voor de omgeving en beter voor het klimaat. Een gezonde leefomgeving begint met voldoende, veilige beweegmogelijkheden in eigen wijk. Daarom willen we een start maken met het ombuigen van de speeltuintjes tot inclusieve beweegplekken. Hierbij is het nodig oog te hebben voor de behoeften van kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en minder validen. Alle voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

Daarnaast willen we de voorzieningen voor fietsers verbeteren. De fietsallee is een inspirerende ontwikkeling. We zien dat een goede voorziening uitnodigt tot meer gebruik van de fiets en dat willen we verder vertalen. Goede fietsverbindingen heeft voor ons prioriteit. Maar mobiliteit is meer dan alleen bereikbaarheid. Het raakt ook de leefbaarheid, zoals in kern Chaam waar veel overlast is van doorgaand vrachtverkeer. Het is voor het CDA absolute prioriteit om deze gevaarlijke en ongewenste situatie op te lossen. Maar ook in de andere kernen moet er meer aandacht komen voor (onveilige) verkeerssituaties, o.a. door alternatieve routes te realiseren voor het landbouwvervoer in Alphen Onveilige situaties voorkomen geldt ook voor het langzame verkeer. Trottoirs en fietspaden moeten veilig en goed bereikbaar zijn voor iedereen.

De rode loper is een concept dat goed toegankelijke oversteekplaatsen voor rollators, rolstoelen en slechthorenden/slechtzienden faciliteert tussen tenminste alle openbare locaties, waar ook voldoende toegankelijke parkeerplaatsen moeten zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.