Samen!

De overheid staat in dienst van de burger. Die houding komt terug in beleid dat in samenspraak met de burger gemaakt wordt. Er moet ruimte zijn voor burgerparticipatie bij ontwikkel- en besluitvormingsprocessen en proactieve contacten om de inwoners mee te nemen bij nieuwe ontwikkelingen. Initiatieven van onderuit moeten serieus overwogen worden en eigen ambities moeten feedback krijgen uit de samenleving. De regeldruk die de burgers en de ondernemer ervaren moet kritisch tegen het licht gehouden worden. De agrarische sector is nog steeds een belangrijke economische sector en de banenmotor voor de gemeente. 20% van de werkgelegenheid wordt gecreëerd door deze primaire sector. In belang van de gemeenschap is het noodzakelijk dat er ruimte blijft voor een gezonde bedrijfsvoering van de agrarische sector. De lokale overheid moet daarbij ook ruimte kunnen bieden aan andere functies op agrarische bedrijven, zoals verbreding met niet-agrarische activiteiten of woonvormen op het boerenerf.

Het CDA wil maximale ondersteuning bieden aan omschakeling, vernieuwing en innovatie en staat pal voor de rechtsgeldigheid van afgegeven vergunningen. Binnen onze gemeente zijn veel ondernemers actief. Wat lokaal kan, moet de gemeente lokaal aanbesteden. Ons lokaal verenigingsleven is gebaat bij florerende ondernemers. Maar ook in het beleid moet het belang van de ondernemers gediend worden. Ondernemers denken niet in problemen, maar in oplossingen. De gemeente mag daar niet de belemmerende factor zijn en moet zich vertalen naar een duidelijk aanspreekpunt waar ondernemers hun vragen weg kunnen leggen. Het CDA erkent ondernemerschap en wil onze ondernemers met elkaar in contact brengen via een ondernemerscafé.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.