Het afwisselende landschap in balans

De groene woonomgeving van gemeente Alphen-Chaam wordt gewaardeerd door de inwoners. Sterker nog; het is de belangrijkste reden voor de inwoners om in Alphen-Chaam te wonen (Bron: Toekomstvisie Alphen-Chaam 2030). In het buitengebied van onze gemeente gaan landbouw, recreatie, natuur en ontspanning al decennialang samen. Die balans wil het CDA bewaken. Allen hebben hun rol verworven in het gevarieerde landschap dat de inwoners van Alphen-Chaam zo waarderen.

Maar uitdagingen zijn er ook in het buitengebied. Door gebrek aan opvolging vallen veel (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen leeg. Om illegale activiteiten en ondermijning te voorkomen wil het CDA ruimte bieden om functiewijzingen te realiseren. Recreatie is een belangrijke pijler in onze gemeente. Met het kenmerk Cittaslow garanderen we een bepaalde kwaliteit die we ook terugzien bij onze recreatieve ondernemers, die ondernemen in balans met de omgeving. In het kader van de klimaatdoelstellingen is er recent een nieuwe speler aan het buitengebied toegevoegd, namelijk de opwekking van duurzame energie.

Het CDA loopt niet weg voor de verantwoordelijkheden die er liggen naar toekomstige generaties, maar staat wel voor het ontstane evenwicht in het buitengebied. Kleinschalige, lokale projecten om zonne- en windenergie of anderszins energie op te wekken ondensteunen we. Op provinciaal niveau is afgesproken dat zonnedaken voorgaan op zonneweides, deze zogenaamde zonneladder respecteren we. Grootschalige projecten leggen beslag op vruchtbare landbouwgrond die voor voedselproductie dient en verstoren de balans in het buitengebied die zorgvuldig is opgebouwd en gewaardeerd wordt. Het CDA wil op deze manier het buitengebied aantrekkelijk houden voor iedereen. De recente COVID-19 crisis heeft aangetoond dat veel mensen hun ontspanning zochten in het buitengebied. CDA wil daarom ook de structuur in het buitengebied verbeteren, informatievoorziening over activiteiten in het buitengebied verschaffen en recreatieve paden onderhouden en waar mogelijk met elkaar verbinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.