26 april 2023

A27 1 of 2 bruggen?

Gemeente Altena en de  7 betrokken partijen bij de Slimme Aanpak A27 zijn nooit expliciet geïnformeerd over de concrete mogelijkheid dat er geen twee maar 1 Merwedebrug komt. Dat stelt het College op vragen van CDAAltena. Portefeuillehouder Mobiliteit Hans Tanis van de gemeente Altena  heeft namens  de 7 betrokken partijen bij de Slimme Aanpak A27 een brief geschreven naar Rijkswaterstaat. Deze 7 betrokken partijen gaan wervan uit dat  zowel de verbreding alsook  twee nieuwe Merwedebruggen beiden worden gerealiseerd. 

Lees hier de antwoorden van het college op vragen van CDAAltena die de aanleiding waren voor de brief aan Rijkswaterstaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.