30 mei 2017

Beantwoording schriftelijke vragen drugs-dumpingen

WERKENDAM - Onlangs heeft fractievoorzitter Gerard Paans schriftelijke vragen  gesteld over drugs dumpingen in onze gemeente. Hieronder de reactie van Gerard Paans op de beantwoording van de vragen door het College van B&W.

"Het ​CDA is ​blij met een integrale aanpak van het drugsbeleid/afval, maar is teleurgesteld in de registratie van dumpingen van drugsafval. Door het ontbreken van een registratiesysteem is er geen beeld van het aantal drugsdumpingen en de kosten daarvan. Uit de verstrekte gegevens blijkt wel wat de ruiming van de laatste dumping heeft gekost, naast verwerken van het afval en het huren van een kraan, zijn er ook nog veel ambtelijke uren gemaakt. Het CDA schat dit op minstens € 1000 bij elkaar, gemeenschapsgeld wel te verstaan. Omdat niet duidelijk is hoeveel dumpingen er hebben plaatsgevonden, kunnen we alleen maar gissen naar de kosten. Maar dat zullen vele duizenden euro's zijn. Als CDA zijn we blij met de integrale aanpak die aanstaande is. Bewustwording niet alleen bij de ambtelijke organisaties maar ook bij onze inwoners. We kunnen het niet alleen maar samen kunnen we meer." 

Bijgevoegd de beantwoording van deze vragen door het College.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.