27 mei 2020

CDA Altena maakt zich hard voor dorps- en buurthuizen in Altena

Dorps- en buurthuizen vormen vaak het sociale hart en het sociale anker van onze gemeenschap.
Zij dragen bij aan de leefbaarheid in onze kernen. Door de corona crisis krijgen dorps- en buurthuizen het zwaar te verduren, omdat zij niet onder bepaalde economische regelingen vallen. Het overeind houden van deze dorps- en buurthuizen vindt het CDA Altena van wezenlijk belang voor onze inwoners en voor de leefbaarheid van onze dorpskernen. Wij willen voorkomen dat deze belangrijke ontmoetingsplekken dreigen om te vallen.

Raadslid Tineke Zaal heeft namens het CDA de volgende vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. 

1. Vindt het college, net zoals CDA Altena, dat de dorps- en buurthuizen belangrijk zijn voor onze inwoners en voor de leefbaarheid van onze dorpskernen? En dat deze niet mogen verdwijnen? Graag uw antwoord nader toelichten.

2. Wat zijn de gevolgen voor onze inwoners als de dorps- en buurthuizen door de corona crisis (tijdelijk) moeten sluiten?

3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente Altena om dorps- en buurthuizen te ondersteunen in tijden  van de corona crisis?

4. Wat doet uw college al om de dorps- en buurthuizen te ondersteunen? En wat is uw college van plan om te gaan doen om de dorps- en buurthuizen te ondersteunen?

5. Waar kunnen dorps- en buurthuizen terecht voor financiële compensatie of andere vormen van ondersteuning in tijden van de corona crisis?

We vertrouwen op een constructieve beantwoording van deze vragen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.