09 februari 2018

CDA Altena vraagt aandacht voor fileknelpunt Heusdense brug

Afgelopen week hebben Roland van Vugt en Arno Bouman via vragen aan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Aalburg aandacht gevraagd voor het groeiend file-probleem bij de Heusdense brug. Onderstaand leest u de gestelde vragen. CDA Altena pleit ervoor dat er eindelijk schot komt in de oplossing voor dit steeds groter wordend probleem.

 

Het mooie eiland Altena kent, afgezien van de drie veerponten, een viertal geasfalteerde toegangswegen. Aan de noordzijde de Rijksweg A27 (Gorinchemse brug) en de provinciale weg N322 Andelse sluis. Aan de zuidzijde de Rijksweg A27 (Keizersveerse brug) en aan de oostzijde de provinciale weg N267 Heusdense brug. 

Alle vier toegangswegen worden door inwoners en ondernemers als knelpunt en zorgenkind ervaren. De perikelen rondom de A27 zijn ook u genoegzaam bekend. Door en met het Rijk wordt hier al tientallen jaren over gepraat. Het goede nieuws is dat ons inmiddels een tweetal nieuwe bruggen in het vooruitzicht zijn gesteld. Over een jaar of tien hopen we hier filevrij over heen te kunnen rijden.

De provinciale weg N322 kent nu nog een horrorkruispunt. Maar het goede nieuws is dat deze, mede dankzij uw toezegging om bij te dragen aan een rotonde, binnen afzienbare tijd een stuk veiliger wordt. Voor deze provinciale én lokale slagvaardigheid heeft onze fractie grote hulde.

Maar nu de laatste nog...

De provinciale weg N267 (Heusdense brug) is in toenemende mate een fileknelpunt geworden. Inwoners en ondernemers, die buiten Altena hun brood verdienen en 's avonds naar de warme piepers verlangen (en u weet: die zijn nergens zo lekker als in Altena), staan met knorrende maag steeds langer in de file. Het verkeer stroopt soms bij Oudheusden al op en de rotonde Kromme Nol zorgt ervoor dat de stroom auto's druppelsgewijs Altena binnenrijdt.

In tegenstelling tot de Rijksoverheid kunt u hier opnieuw laten zien dat u als provinciale overheid slagvaardig kunt handelen en voor onze inwoners echt het verschil maakt.

Een eerste belangrijke stap heeft u genomen door een onderzoek uit te voeren naar de verkeersdoorstroming. Ook hiervoor hulde.

Nu de concrete aanpak nog. En ook daarbij zijn de ogen van onze fractie hoopvol en vol verwachting op u gericht. Wij hebben gelet op het bovenstaande de volgende vragen: 

1.     Is het onderzoek naar de verkeersdoorstroming gereed?

2.     Indien ja, kunt u het ons toesturen?

3.     Ziet u vanwege de slechte en beperkte doorstroom nog veiligheidsrisico’s voor de regio (bijv. vanwege vaststaand verkeer op de brug en de daarmee gepaard gaande slechte doorstroom van de hulpdiensten)?

4.     Welke aanpak stelt u voor om het fileknelpunt Heusdense brug duurzaam op te lossen?

5.     Op welke termijn verwacht u dat hiervoor de schop in de grond gaat?

6.     Bent u voornemens tot die tijd aanvullende maatregelen te nemen die de veiligheid waarborgen?

 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.