09 maart 2018

CDA maakt zich zorgen om bouwlocaties carnavalswagens -UPDATE -

DUSSEN/HANK - Bouwers van carnavalswagens in Hank en Dussen hebben grote moeite met het vinden van een geschikte bouwplek volgens het CDA. Otto van Breugel en Gerard Paans, van de de fractie van CDA Werkendam, stellen hierover dan ook artikel 35 vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Hieronder kun je de gestelde vragen lezen. 

De bouwplaatsen zijn schaarser en boeren en bedrijven staan minder vaak toe dat een wagen in hun schuur wordt gebouwd omdat ze zelf de ruimten nodig hebben of het risico van brandveiligheid te groot vinden. Met name in Hank is het vinden van een geschikte bouwplaats een groot probleem aan het worden.

In Dussen is dit probleem wat minder maar met de plannen van de bouw van een nieuwe brandweer kazerne waar de groepen van de carnavalsvereniging nu gebruik van maken komen de ongeveer 60 mensen die in Dussen hieraan bouwen ook in de problemen. Een gevolg is dat hierdoor steeds minder wagens gebouwd worden en dat mogelijk de optochten in de toekomst gaan verdwijnen omdat een aantal bouwers dreigen af te vallen. Het zou natuurlijk zonde zijn als om deze redenen groepen en of clubs stoppen met het bouwen van de carnavalswagens.

Het CDA vindt dat carnaval en carnavalsoptochten een belangrijk onderdeel zijn van de Hankse en Dussense traditie/cultuur waar veel inwoners en vooral jeugd bij betrokken zijn.

Verder staat het CDA ervoor open dat de Gemeente het makkelijker gaat maken om een tijdelijke vergunning af te geven voor het bouwen van een “eenvoudige nishut” of een grote tent. Oftewel het CDA wil een inspanning van de gemeente voor het creëren en stimuleren van bouwlocaties voor carnavalswagens waarbij ze de verenigingen informeren over een plek waar deze tenten of nishutten gebouwd mogen worden.

Naar aanleiding van bovenstaande ziet de CDA-fractie in gevolge artikel 35 van het reglement van orde de navolgende vragen schriftelijk beantwoord:

1. Bent u het met het CDA eens en kunt u motiveren dat carnaval een belangrijk traditie is in Hank en Dussen?

2. Bent u bereid en kunt u aangeven hoe u met deze verenigingen in Hank en Dussen verder kunt helpen met het zoeken van een geschikte bouwlocatie.

3. Bent u bereid te onderzoeken op welke wijze de gemeente Werkendam het bestaande beleid rondom bouwlocaties voor carnavalswagens in de gemeente Werkendam kan aanpassen zodat er een toename kan ontstaan. Denk hierbij aan het versoepelen van geldende regels voor het tijdelijk bouwen van tenten en eenvoudige nishutten.

4 Vaak worden vanuit de Provincie of andere fondsen subsidies verstrekt om cultuur en traditie te behouden. Bent u op de hoogte van deze mogelijkheden? Zo niet bent u bereid deze te onderzoeken.

 

UPDATE 28/03/2018:

Inmiddels zijn de antwoorden binnen, deze zijn te lezen via deze LINK

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.