27 oktober 2022

Jeugdbrandweer in Altena?

Als het aan het CDAAltena ligt start de gemeente Altena snel met het opzetten van een jeugdbrandweer. 

In de toekomst ontstaat een tekort aan vrijwillige brandweerlieden, onder meer als gevolg van een veranderende samenleving, een 24-uur economie en toenemende individualisering. Dat willen we voorkomen. 

Wij zien de jeugdbrandweer als een kweekvijver voor de reguliere brandweer en het is van belang dat het college gaat verkennen of hiervoor voldoende belangstelling bestaat. Verder wordt daarmee ook tegemoet gekomen aan de jeugd van de gemeente Altena die graag bij de jeugdbrandweer wil en nu hun heil bij brandweerkorpsen in de omliggende gemeenten heeft gezocht.

Claudia Schipper heeft dit punt afgelopen dinsdag bij de begrotingsbehandeling ingebracht. Alle fracties reageerden positief. De burgemeester was wat terughoudender en wees op de mogelijkheid dat hiervoor onvoldoende animo is bij de bestaande brandweerkorpsen in Altena. Hij beloofde wel dit punt mee te nemen bij zijn overleggen met de 9 bestaande korpsen. We hopen hier in 2023 snel meer van te horen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.