15 maart 2019

Ook borden voor buurtschappen Altena

Bewoners zijn nu aan zelf aan zet 

Buurschappen krijgen ook bebording in de gemeente Altena. Dit schrijft het college van B&W  in een brief naar het CDA. Wel onder een voorwaarde. De bewoners van het buurtschap moeten wel zelf aangeven of ze dat willen.

De raadsleden Tineke Zaal-van der Steen en Otto van Breugel stelden naar aanleiding van verzoeken vanuit de bevolking vragen. Ze zijn van mening dat alle buurtschappen een bord met de naam van het betreffende buurtschap verdienen. Zeker vanuit cultuurhistorisch oogpunt én vanuit respect voor de identiteit van het buurtschap.

Tineke Zaal -Van der Steen “We zijn blij dat het college, de vraag van bewoners die trots zijn op hun buurt, serieus neemt en wil meewerken aan hun wens om hun buurt van een bord te voorzien”.

In de oude gemeente Werkendam zijn zo’n 10 jaar geleden - op verzoek van trotse buurtschap bewoners - borden geplaatst met de naam van het buurtschap erop. Een aantal is helaas verdwenen. Door het plaatsen van de buurtschapsborden in de oude gemeente Werkendam bleven de namen van vroeger behouden en versterkten ze de identiteit van een gebied dat willen we graag doorzetten in de nieuwe gemeente Altena. Het is nu aan de bewoners zelf om dit kenbaar te maken aan de gemeente aldus CDA raadslid Otto vaan Breugel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.