08 februari 2019

Oude komborden in de verkoop

De oude komborden (circa 190) van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem worden verkocht. Inwoners worden in de gelegenheid gesteld een oud kombord aan te schaffen voor de prijs van EUR 25 en bij meer belangstelling worden ze verloot. Dit heeft het College van B&W vorige week besloten. 

Het CDA Altena stelde  enkele weken terug het College voor om de oude borden, vanwege vele verzoeken vanuit de bevolking, net zoals in de nieuwe buurgemeenten Molenlanden en West Betuwe  te verkopen aan de inwoners die belangstelling hebben en bij veel vraag deze te verloten en de opbrengst ter beschikking te stellen aan een goed doel. 

Een aantal komborden zijn verdwenen. Inmiddels zijn de overige komborden om beschadiging van de komportalen te voorkomen, door de gemeente in alle dorpen verwijderd. “Door de komborden te verloten maken alle inwoners een eerlijke kans om in het bezit te komen van een kombord van hun eigen dorp” aldus de initiatiefnemers de raadsleden Hanno van Baast en Otto van Breugel (CDA Altena) die blij zijn met het besluit van het College van de gemeente Altena.

Het collegebesluit met aanvullende informatie is te vinden op site van de gemeente Altena ( LINK )

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.