23 oktober 2017

Zorgen CDA om verkeersknip Werkendam

WERKENDAM - De Burgemeester Sigmondschool en ’t Kompas verhuizen naar MFA Vlechtwerk, op het terrein van de voormalige Kwinter. Door het college van B&W is voorgesteld om een knip te maken, zodat minder verkeer gebruik gaat maken van de Sportlaan. Al veel eerder heeft het CDA aangegeven niet tegen de knip te zijn, maar grote zorgen te hebben om de extra verkeersbewegingen (bijna de helft meer dan nu het geval is) op de Van Randwijklaan.

Raadslid Otto van Breugel geeft aan: "Natuurlijk willen wij een veilige situatie rondom de scholen, maar dat moet niet ten koste gaan van de veiligheid elders. Dat is nu wel het geval. Bij ons zijn signalen binnengekomen dat er zich regelmatig ongevallen voordoen op de Van Randwijklaan, waar aan beide zijden fietsverkeer is. Wij willen hier meer informatie over". 

De in de ogen van het CDA onveilige verkeerssituatie, wordt niet verminderd door het aanleggen van meer zebrapaden en het plaatsen van extra verkeersborden. Van Breugel vervolgt: "Hiermee halen we het gevaar niet weg, het is echt onvoldoende en het is wachten op ongevallen. Zeker wanneer het aantal verkeersbewegingen op de Van Randwijklaan fors gaat toenemen. Verder vragen we ons af wat de reden is dat veel inwoners en bezoekers van Werkendam de Sportlaan nemen en niet buitenom rijden via de Dijkgraaf den Dekkerweg en de Sasdijk. Wellicht is het een onderzoek waard en te kijken naar hoe we deze beweging kunnen stimuleren".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.