18 oktober 2018

Zorgen over verlichting Kurenpolderweg

CDA Altena stelt vragen over verlichting Kurenpolderweg Hank


Openbare verlichting speelt een belangrijke rol met betrekking tot onze sociale veiligheid in onze maatschappij. Ook in onze gemeente. Toch zijn we ons hiervan nauwelijks bewust. De noodzaak van een goede openbare verlichting wordt pas duidelijk wanneer deze, om wat voor reden dan ook, niet meer goed functioneert. Pas dan blijkt dat zonder openbare verlichting van veiligheid en comfort op straat gedurende de duisternis geen sprake meer is.

Vanuit de Hankse bevolking bereiken ons signalen dat de openbare verlichting op een aantal locaties onvoldoende is. Zo is er sprake van slechte verlichting op de Kurenpolderweg vanaf de Buitendijk naar voetbalvereniging Be-Ready en  de tennisvereniging de Ooievaars. Op deze locatie waar de jeugd traint en tennist in de avonduren is het heel erg donker en wordt het als onveilig bestempeld.

In - uitgang tennisvereniging de Ooievaars onvoldoende verlichting

ln 2015 is het 'beleid- en beheerplan openbare verlichting 2015 - 2025' door de gemeenteraad vastgesteld.

In het vervangingsprogramma openbare verlichting 2018 staat aangegeven dat voor Hank slechts 22 armaturen vervangen worden. Nieuwe lichtmasten worden in Hank niet geplaatst. Bij het CDA staat veiligheid op straat hoog op de lijst.

Naar aanleiding van bovenstaande ziet de CDA-fractie in gevolge artikel 35 van het reglement van orde de navolgende vragen schriftelijk beantwoord:


1. Wat is de reden dat er maar 22 armaturen worden vervangen in Hank?

2. Veel leden van de sportverenigingen Be Ready en de Ooievaars, waaronder kinderen moeten voor de training of bijeenkomst via de Kurenpolderweg. Bent u het met de inwoners eens dat gelet op de veiligheid hier sprake is van een gevoel van onveiligheid wanneer je als kind maar ook als volwassenen hier alleen over moet in het donker? 3. Wilt u onderzoeken of het mogelijk is hier een aantal lichtmasten bij te plaatsen om zo het gevoel van onveiligheid weg te nemen.

3. Wilt u onderzoeken of het mogelijk is hier een aantal lichtmasten bij te plaatsen om zo het gevoel van onveiligheid weg te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.