18 mei 2021

Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay (NCNP) kosten de gemeenschap veel geld

Inwoners die het niet eens zijn met de zogenoemde WOZ-waarde van hun huis, kunnen het beste zelf rechtstreeks bezwaar maken. Die oproep heeft het College eerder gedaan. Verschillende bureaus bieden aan om dat gratis te doen. Volgens de gemeente is de kans van slagen dan niet groter, maar betekent het wel erg veel extra kosten die uiteindelijk op het bordje van de burger komen. Om die reden heeft de CDA-fractie van Asten in de raadsvergadering van 18-05-2021 een motie ingediend, met als doel om deze problematiek ook via de landelijke kanalen (VNG en Ministerie) te agenderen. De motie werd ondersteund door een raadsbrede meerderheid. 

Gemeenteraadslid Susanne de Groot: "Met deze motie roepen we het college op een motie in te dienen op de eerstvolgende ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het probleem dat NCNP-bureaus veroorzaken aan te pakken. Deze bureaus kosten de gemeenschap veel geld.
De kosten komen rechtstreeks voor rekening van Astenaren en dat willen wij juist niet
."

De motie is te vinden via deze link. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.