CDA bekendmaking lijsttrekker
03 mei 2021

Burgerinitiatieven: nieuwe regels, meer duidelijkheid

In 2016 zijn we in de gemeente Asten begonnen met burgerinitiatieven, voor kleine burgerinitiatieven tot € 5.000,- werkt dit goed. Sinds 2019 zijn er een aantal grote burgerinitiatieven gepresenteerd. Dit jaar is daar nog een groot burgerinitiatief bijgekomen, het skatepark. Het is mooi om te zien dat inwoners van Asten, Heusden en Ommel meedenken in mogelijkheden om op diverse vlakken Asten, Heusden en Ommel te verfraaien. Maar je vraagt je af voor welke prijs? Als gemeente Asten hebben we al verschillende jaren moeten bezuinigen en afgelopen jaar zelf de OZB moeten verhogen om de begroting sluitend te krijgen.

In 2019 hebben we in de gemeenteraad twee presentaties gehad van grote burgerinitiatieven, nl. Vorstemansplein te Heusden en Park van Vrede in Ommel. Het laatst benoemde initiatief had graag een groter bedrag dab € 100.000,- willen ontvangen, maar geven aan dat ze blij zijn dat er duidelijkheid is en gaan van hier uit verder aan de slag met fondsenwerving.

De dorpsraad van Heusden heeft een van € 750.000,- gepresenteerd in de raadsvergadering van 26 februari 2019. De dorpsraad van Heusden heeft vanavond ook ingesproken en hun wensen kenbaar gemaakt. Er wordt aangegeven dat de spelregels tussentijds veranderd worden, er waren geen duidelijke spelregels en die worden door dit voorstel nu helder gedefinieerd. Om een helder beeld te krijgen wat er op 26 februari 2019 nu precies besproken is en waar we toen mee ingestemd hebben heb ik de raadsvergadering teruggeluisterd, er is toen door geen enkele politieke partij beloftes gedaan, op deze avond vonden we het een mooi plan maar verschillende politieke partijen dat het financieel lastig gaat worden.

Er zijn geen financiële toezeggingen gedaan. De beslispunten waar de gehele gemeenteraad unaniem positief over gestemd heeft zijn:
•    Kennisnemen van de informatie over burgerinitiatief Vorstemansplein
•    Een procesvoorstel van het college afwachten

Tot op heden is het burgerinitiatief door het college als PM post opgenomen in de begroting. Het verdient inderdaad geen schoonheidsprijs dat er zolang geen duidelijkheid is geschept. Wij snappen ook dat dit voorstel nu niet aansluit bij de wensen van de Dorpsraad. Maar de gemeente Asten kan geen geld uitgeven als het er niet is. We hebben afgelopen jaar ook beloofd als het financieel mogelijk is om de verhoging van de OZB weer te laten zakken. Daarnaast is er in het verleden een amendement aangenomen om het Ploegmakerspark veiliger te maken met verlichting. Dit plan hebben wel ook al diverse jaren moeten uitstellen omdat er geen geld was. 

Door dit voorstel gaan we verwachtingen beter managen en wordt realisme in de mogelijkheden van burgerinitiatieven gebracht. Als we het burgerinitiatief als PM post op de begroting laten staan blijft het onzeker en als er in 2025 er nog steeds geen geld is worden mensen alsnog teleurgesteld. De burgerinitiatieven uit Ommel en Heusden krijgen via dit voorstel 2x zoveel geld toegezegd dan burgerinitiatieven die in 2021 ingediend zijn. Wij hadden als CDA ook graag anders gezien, maar we kunnen geen geld uitgeven als het er niet is. Wij stemmen nu in met de beslispunten en in de voorjaarsnota komen we op de verdere inbreng terug.   

Susanne de Groot, raadslid CDA Asten, Heusden en Ommel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.