Agrarisch natuurbeheer

Coalities tussen natuurbeheerders en de melkveehouderij blijven nodig waardoor boeren veel meer betrokken worden in het beheer van terreinen. Onderhoud van groen en bermen in het landelijk gebied wordt bij voorkeur uitgevoerd door lokale agrarische bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.