Basisscholen

In iedere kern een school!

Scholen zijn van het allergrootste belang voor de leefbaarheid van een dorpskern. In Asten beschikken we over relatief veel en verschillende scholen. Er valt iets te kiezen en voor ieder jong gezin is er een school op loopafstand. Voor de kenen Ommel en Heusden is een school misschien nog wel belangrijker. Zonder school vertrekken jonge gezinnen of komen die er niet meer bij. Daardoor vergrijst / ontgroent de samenleving en op termijn heeft dat gevolgen voor de gehele gemeenschap: er zijn minder leden voor verenigingen, er zijn minder mensen die activiteiten organiseren of zorgen voor elkaar. Kortom, in iedere kern moet een school zijn.

Toekomstgericht basisonderwijs

Goed basisonderwijs is van groot belang. De jeugd is de toekomst en met goede scholen zijn wij voor jonge gezinnen een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Gelukkig beschikken Asten, Heusden en Ommel over een hoog aantal en goede scholen. Dat willen wij zo houden. Sterker nog, met schoolbesturen kijken we naar mogelijkheden om de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door de komst van brede scholen.

Brede scholen

Een belangrijk onderdeel in de verbetering van onderwijs en dienstverelning is de ontwikkeling van brede scholen: een basisschool met ook voorzieningen als kinderopvang, peuterspeelzaal, etcetera. Als CDA juichen wij deze ontwikkeling toe, omdat het in onze ogen laat zien, dat partijen samen tot meer in staat zijn. Het heeft bovendien een positief effect op de ontwikkeling van het kind en ook voor ouders is het praktisch. Daarnaast bieden brede scholen ook de mogelijkheid om in de avonduren en weekenden te gebruiken door verenigingen. De school wordt zo een echte ontmoetingsplek voor een dorpskern of wijk. Kortom, alle reden om ook in Asten meerdere brede scholen te ontwikkelen.

Meer dan onderwijs

Daarnaast leven we in een tijd, waarin de school meer biedt dan 'rekenen en taal'. Er zijn activiteiten in de naschoolse opvang en ook niet onbelangrijk: met de komst van veel (jeugd)zorgtaken naar de gemeente, zijn de scholen een belangrijke partner voor de gemeente om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Een goede samenwerking tussen scholen en gemeente wordt dus steeds belangrijker. Dan hebben we het nog niet over mogelijkheden als samenwerking tussen scholen en de bibliotheek of over het betrekken van ouders bij de school (klaar-over, voorleesouders, etcetera). Ook hierin kan de gemeente ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.