Bedrijventerreinen

Voldoende ruimte voor bedrijven

Asten heeft lange tijd weinig tot geen nieuw bedrijventerrein ontwikkelt. Er was wel vraag. Vandaar dat het een goede ontwikkeling is, dat er een nieuw industriegebied komt bij de Stegen. Het CDA wil dat de gemeente er alles aan doet om de industriegebieden op te knappen en eventueel bij te bouwen, als er voldoende vraag is. Voldoende en goed bereikbare industriegebieden aan de randen van het dorp zorgen voor de broodnodige werkgelegenheid. Op die manier kunnen veel Astenaren niet alleen prettig wonen en recreeren in Asten, maar er ook werken.

Meewerkende gemeente

Ondernemers weten vaak het beste, wat er zich afspeelt in de markt en waar zij op moeten anticiperen. Dat betekent, dat je als gemeente ook ruimte moet bieden aan bedrijven om zich op de markt aan te passen. Als bedrijven zich willen ontwikkelen c.q. veranderen, dan moet de gemeente daar in principe medewerking aan verlenen. In principe staat hier beschreven, omdat de gemeente wel rekening moet houden met de totale omgeving (veiligheid bijvoorbeeld en belangen van omwonenden).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.