Bibliotheek

De bibliotheek hoort bij Asten, ook in een tijd waarin we creatief moeten omspringen met schaars beschikbare middelen. De bibliotheek biedt aan alle inwoners laagdrempelige toegang tot informatie, kennis en cultuur. Zowel analoog als digitaal.

 

De bibliotheek is een vanzelfsprekende partner om netwerken te bouwen die mensen bij elkaar brengen. Het CDA zet in op een duurzame, toekomstbestendige bibliotheek met mogelijk vestigingen of servicepunten in alle kernen.

 

Van oudsher is de verwevenheid met het onderwijs al groot. Dat moet zo blijven. Ook door een verdergaande samenwerking met de andere bibliotheken in de regio en met gemeenten om ons heen en andere instellingen/organisaties kan de vestiging sneller toegroeien naar een toekomstbestendige bibliotheek voor iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.