Buitengebied

Het is misschien wel de parel van Asten: ons uitgestrekte buitengebied. Het gebied is de voorbije eeuw sterk in beweging geweest. Van arme zandgronden waarop vrijwel niets plaatsvond, is het veranderd in een gevarieerd gebied met (agrarisch) ondernemerschap, een woongebied en een plek waar ruimte is voor recreatie en natuur en nieuwe bedrijvigheid zoals zorgboerderijen. De laatste jaren laten zien dat het gebied in beweging blijft. Er wordt landelijk gesproken over de aanpak van de stikstof en het herstel van natuur. Er ligt een klimaat- en energieopgave. Een toenemend aantal agrariërs stopt als gevolg van de toegenomen regeldruk of door het gebrek aan bedrijfsopvolging. Agrarische bedrijven die wél doorgaan zoeken naar mogelijkheden voor hun toekomstige bedrijfsvoering. Hoe gaan wij om met deze thema’s? Hoe bieden wij toekomstperspectief voor de bewoners daar en houden wij ons buitengebied vitaal?

In de jaren ’60 heeft Nederland ervoor gekozen om functiescheiding toe te passen. Industrie vond op de ene plek plaats, wonen, landbouw of natuur op een andere plek. Tegenwoordig zien we juist dat gezocht wordt naar meervoudig ruimtegebruik om de schaarse ruimte die er is zo goed mogelijk te gebruiken. Dat vraagt van alle belanghebbenden in het buitengebied de bereidheid om hierover met elkaar het overleg aan te gaan en respect te hebben voor elkaars belangen. Het CDA denkt daarbij niet in tegenstellingen, maar in het integreren van vraagstukken in een bepaald gebied. De gemeente Asten kan daar als lokale overheid een belangrijke rol in vervullen als onafhankelijke (regie)partij. Het is algemeen bekend dat het CDA altijd nauw verbonden is geweest met de agrarische sector. De sector is voor Asten van groot economische van belang, maar ook in het beheer van het buitengebied spelen agrariërs een belangrijke rol. Vanuit de landelijke en provinciale overheid worden meer regels opgelegd aan agrariërs in relatie tot natuur en milieu en ook lokaal zijn maatregelen genomen om excessen te voorkomen. Het CDA is niet tegen regelgeving ten behoeve van natuur en milieu, wil ook stappen zetten in het verduurzamen van de agrarische sector, maar wil dit ook doen met respect voor die sector. Help ondernemers die willen stoppen én biedt zekerheid en een goed toekomstperspectief voor gezonde familiebedrijven om nu en in de toekomst hun bedrijf te runnen. Het gaat om het leveren van maatwerk.

Een ander belangrijk facet van ons buitengebied zijn de verschillende natuurgebieden: van de Diesdonk en de Oostappense bossen in het Noorden van onze gemeente tot Nationaal Park de Groote Peel en de Witte Bergen in het Zuiden heeft Asten op het gebied van natuur en landschap veel te bieden. Onze inwoners en toeristen waarderen de unieke omgeving. Die kracht moeten we ook meer benutten: zet Asten op dat vlak op de kaart, versterk op verschillende plekken de natuur en koppel hier economische kansen aan vast, zodat het gebied (be)leefbaar blijft voor iedereen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.