Buitengebied

Mix van wonen, agrarisch ondernemen, recreatie en natuur
Asten beschikt over een ruim en divers buitengebied. Van oudsher is dit het gebied van agrarische ondernemers, maar ook van de natuur. In de voorbije jaren zien we ook steeds meer toeristische en recreatieve activiteiten ontstaan. Kortom, het buitengebied krijgt steeds meer functies. Deze ontwikkelingen hebben ook gezorgd voor spanningen of eerder zorgen. Kunnen agrarische ondernemers voldoende uitbreiden om hun bedrijf overeind te houden? Welke gevolgen heeft uitbreiding voor de leefbaarheid in kernen, vooral bedrijven die dicht bij een dorpskern zijn gevestigd?

Het CDA kiest niet voor één functie, maar is van mening, dat voor zowel wonen, ondernemen, recreatie en toerisme als natuur plek is in Asten, Heusden en Ommel. Het is taak om met betrokkenen de dialoog aan te gaan en niet over elkaar te spreken. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk één doel: een aantrekkelijk buitengebied, waar je fijn kunt wonen, verblijven en je boterham kunt verdienen.

Tegelijkertijd worden er van hogerhand steeds meer onderzoeken verricht naar (agrarische) activiteiten in het buitengebied. Als CDA wachten wij die onderzoeken af. Wij gaan hier niet op vooruit lopen, maar blijven hameren op een uitkomst, die door betrokkenen onderling tot stand komt. Als blijkt dat de gemeente hierin moet optreden, dan moet die dat volgens het CDA doen, maar in eerste instantie zijn bewoners en overige betrokkenen zelf aan zet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.