C van het CDA

Als mensen praten over het CDA, dan gaat het regelmatig over de 'C'. Maar wat houdt die 'C' binnen onze partij nu in?

Verschil tussen christelijk en christen-democratisch

Vooropgesteld het CDA is een christen-democratische en geen christelijke partij. Dat lijkt misschien geen groot verschil, maar dat is het wel. Een christelijke partij volgt de leer van het christendom, bijvoorbeeld wat in de Bijbel staat geschreven. Dat zijn strengere regels van wat wel en niet volgens het geloof mag. Dat is niet de koers van het CDA.

Het CDA is een christen-democratische partij en dat wil zeggen, dat wij een volkspartij zijn met onze eigen opvattingen over hoe de samenleving eruit moet zien. Die ideeën halen we niet uit de leer van het christendom, maar we zien wel iets in het christelijk mensbeeld.

Het christelijk mensbeeld

Wellicht klinkt het apart, het christelijk mensbeeld. Als je je er echter verder in verdiept, dan klinken de uitgangspunten heel logisch: goed zijn voor je familie en vrienden, geloof in wat mensen zelf kunnen, de verantwoordelijkheid nemen om je fatsoenlijk te gedragen en je steentje bij te dragen aan de samenleving.

In Nederland zijn er drie grote politieke stromingen: de christendemocratie, het liberalisme en de sociaal-democratie. De liberalen zijn voor een vrije markt, maar het leven draait niet alleen om de economie. Sociaal-democraten willen de problemen oplossen door de overheid een taak te geven. Hierdoor krijgen we echter meer regels en neemt het initiatief van mensen af. Het CDA kiest juist voor de samenleving. Wij zijn van mening dat mensen, verenigingen en instellingen prima in staat zijn om dingen (samen, eventueel met de overheid) te regelen.

Visie CDA Asten

Je bent er niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen;

De overheid is er niet om alle problemen op te lossen, mensen zijn in eerste instantie zelf aan zet. Dat scheelt ook veel regels;

Voor mensen die hulp nodig hebben - bijvoorbeeld chronisch zieken - hebben we als (Astense) samenleving de plicht om hen te ondersteunen;

Mensen die wel vooruit kunnen hebben de plicht om zich ook in te zetten, door de zorg voor het gezin, door te werken en/of vrijwilligerswerk;

We verzetten ons tegen zaken, die de samenleving aantasten: zoals criminaliteit, drugsgebruik of alcoholgebruik onder jongeren;

We kiezen voor de menselijke maat. Niet alles wat groter is, is per definitie beter. Het is vooral belangrijk, dat mensen elkaar in de eigen wijk of buurt kennen en iets voor elkaar over hebben;

Binnen gedeelde normen en waarden moet er ruimte zijn voor verscheidenheid. Niet iedereen is hetzelfde, accepteer dat, als die persoon verder niemand tot last is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.