Centrum Asten

Voor het centrum van Asten geldt, dat het een belangrijk visitekaartje is voor ons dorp. Niet alleen Astenaren verblijven er graag, ook toeristen weten de weg naar ons centrum te vinden. Dat bruisende centrum met de goedlopende horeca en vele winkels is cruciaal voor het type dorp dat wij in Asten willen zijn. Het is aan de Astense politiek om in samenwerking met ondernemers, belangenorganisaties als de OVA en het Cenrummanagement en omwonenden in het centrum dit vast te houden en te verbeteren daar waar mogelijk.

❖  Verkrotte panden & lege plekken
Voor het CDA is het een doorn in het oog, dat er zich verkrotte panden en lege plekken in het centrum bevinden. Door uiteenlopende redenen willen of kunnen eigenaren die panden niet opknappen. Het CDA is van mening, dat de gemeente er alles aan moet doen om dit aan te pakken. Bij een aantrekkelijk centrum, dat wordt opgeknapt door de gemeente past geen situatie, waarin veel gebouwen zijn verkrot of er lege gaten zijn op plekken waar ooit een gebouw heeft gestaan.

❖ Een zo autoluw mogelijke Markt
Het CDA pleit voor een autoluwe Markt om de balans tussen bezoekers en bedrijven van het centrum te garanderen. We volgen hiermee het plan, dat na een zorgvuldig proces met alle betrokkenen afgelopen jaren is opgesteld. Wel moet het autoverkeer verder worden teruggedrongen. Zodat wordt voldaan aan het principe van een zo autoluw mogelijke Markt. Ook de extra maatregelen die zijn genomen op de kop van de Markt en aan de Burgemeester Frenckenstraat moeten een permanent karakter krijgen. Op die manier wordt voorkomen, dat automobilisten expres een route afsnijden en er verkeersonveilige situaties ontstaan met het wandelaars, fietsers en recreanten op de Markt.

❖ De Markt en het Koningsplein verfraaien met meer groen
Het Koningsplein en de Markt zijn in de loop der jaren veranderd in een overwegend stenen parkeerplaats en plein. Het CDA wil deze pleinen flink vergroenen. Hierdoor ontstaat er een meer dorpskarakter passend bij Asten, waar het aangenamer is om te verblijven. Bovendien helpt groen bij het oplossen van klimaatproblemen. Concrete plannen: een permanente groene afsluiting van het Koningsplein en de Julianastraat, meer groen over de gehele lengte tussen het Eeuwig Levenplein en het Koningsplein en onderzoek naar meer mogelijkheden op de Markt en het Koningsplein.

❖ Hoog tijd om het Burgemeester Ploegmakerspark te renoveren
Het Burgemeester Ploegmakerspark staat al jaren op de nominatie om te worden gerenoveerd. Dit project is meermaals uitgesteld. In de komende raadsperiode willen wij dat de gemeente in samenwerking met buurtgenoten en partners in het centrum werkt aan een nieuw plan om het park te veranderen tot de groene achtertuin van het Astense centrum en ook van toegevoegde waarde is voor de belevingswaarde van dat centrum. Realisatie uiterlijk in 2025.

❖ Het evenemententerrein wordt het fraaiste park van Asten, een echt dorpspark
Het evenemententerrein en de omliggende groenstroken zijn ingeklemd tussen vier woonwijken: Paddenstoelenwijk, Kruidenwijk, Bloemenwijk en Loverbosch. Het CDA wil in samenspraak met de
omwonenden er in de komende raadsperiode een echt dorpspark van maken, waar ook ruimte is voor waterberging (om wateroverlast in wijken te voorkomen), natuurontwikkeling (meer biodiversiteit) en recreatie (wandel- en fietspaden, sportvoorzieningen). Realisatie uiterlijk in 2024.

❖ Het CDA is positief over de komst van het Skatepark TIPI
Het CDA staat positief tegenover de komst van een Skatebaan op het evenemententerrein als (nieuw) grootschalig burgerinitiatief en stelt daar maximaal € 50.000 voor beschikbaar conform de regels die horen bij de grootschalige burgerinitiatieven.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.