Dorpskernen

Het persoonlijk geluk van iemand hangt af van zijn of haar eigen gezondheid, een gezonde financiële positie, maar ook van een fijne woon-, werk- en leefomgeving. Asten heeft op dat gebied veel te bieden en dat willen wij als CDA borgen en uitbreiden. In onze optiek moet Asten zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk en hoogwaardig woongebied. Onze gemeente heeft daar bij uitstek de kwaliteiten voor: gelegen in een economisch welvarende regio, met een bruisend centrum, goede bereikbaarheid over de weg en een groen en gevarieerd en leefbaar buitengebied. Een aantrekkelijke gemeente heeft haar belangrijkste voorzieningen als gemeenschapshuizen, scholen en sportaccommodaties op orde. In zo’n gemeente moeten er ook voldoende verschillende type woningen beschikbaar zijn en is de openbare ruimte netjes en veilig. Het CDA wil in de komende raadsperiode goed en verantwoord investeren, zodat wij een interessante woon- en werkomgeving blijven voor huidige en nieuwe Astenaren, Heusdenaren en Ommelnaren.

❖ Behoud de horeca in het centrum van Heusden
In Heusden hebben veel inwoners zorgen over het voortbestaan van de horeca en daarmee een belangrijk deel van de leefbaarheid in de dorpskern. Het CDA verwacht van de gemeente een actieve rol in het behoud van de horeca in Heusden bijvoorbeeld bij de beoordeling van ruimtelijke procedures en/of door aanpassingen in de openbare ruimte.

❖ Mogelijkheden tot verdere verfraaiing van het Vorstermansplein openhouden
De gemeenteraad heeft een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het grootschalig burgerinitiatief de herinrichting van het Vorstermansplein in Heusden. Als er financieel ruimte komt om in de openbare ruimte in de gemeente Asten te investeren, dan staat onze partij ervoor open om te kijken naar aanvullende financiering voor verfraaiing van het dorpsplein in Heusden. Het gaat daarbij om plannen die voor de gemeente financieel verantwoord zijn ook in afweging met andere gemeentelijke projecten in de openbare ruimte. Wij stellen daarnaast als voorwaarden, dat het plein geschikt blijft voor grote evenementen als de kermis. Daarnaast willen wij de groene uitstraling van het plein behouden.

❖ Een nieuw dorpshart voor Ommel passend bij de groei-ambitie
De gemeente moet samen met inwoners uit Ommel tot een nieuwe aantrekkelijke invulling van het centrum en het bijbehorende plein komen passend bij de ambitie Ommel 1000+. Het CDA wil hier de koers volgen, die vanuit de gemeenschap wordt voorgesteld. Natuurlijk met oog voor de financiële haalbaarheid, de groene uitstraling, de bereikbaarheid van het dorp (doorstroming verkeer) en de (verkeers)veiligheid.

❖ Doorontwikkeling van het Processiepark in Ommel
Het CDA is voorstander van de ontwikkeling van het Mariaoord in Ommel naar een religieuze, culturele en recreatieve ontmoetingsplek. Ommel wordt hiermee (verder) op de kaart gezet. Voor dit grootschalige burgerinitiatief is maximaal €100.000 toegezegd door de gemeenteraad. Het CDA is voorstander van de ingediende plannen en verwacht van de gemeente Asten een blijvend positieve houding om zoveel mogelijk van de originele plannen tot uitvoering te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.