Dorpskernen

Iedere kern: school en gemeenschapshuis

De dorpskernen / wijken in Asten zijn allemaal gebaat bij de juiste voorzieningen. De aanwezigheid van scholen, een gemeenschapshuis, maar ook van verenigingen bepaalt of je ergens fijn kunt wonen. Het CDA erkent dat belang en vooral voor kleinere dorpskernen als Heusden en Ommel. Voor de leefbaarheid in die kernen is het van cruciaal belang, dat de inwoners beschikken over voorzieningen, die het CDA ziet als de absolute basis: een school en een gemeenschapshuis.

De aanwezigheid van een school trekt jonge gezinnen aan. De kinderen uit die gezinnen, dat zijn de leden van sportverenigingen in de toekomst, van de harmonie en dit zijn ook de vrijwilligers / mantelzorgers van de toekomst. Kortom, zonder school krijgt ook de lokale samenleving een tik te verwerken.

Dat maatschappelijke leven moet bovendien een plek hebben, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen organiseren. Dit bevordert de onderlinge betrokkenheid en maakt, dat het ook plezierig / levendig is in een dorpskern.

Sterke wijkraden, brede betrokkenheid

Het CDA ziet graag sterke wijkraden, die een brug kunnen slaan tussen enerzijds de gemeente / de politiek en anderzijds de lokale gemeenschap. Mensen die de belangen behartigen van de mensen in hun dorp of wijk en tegelijkertijd de handen uit de mouwen steken: doeners met het hart op de goede plek.

Indien een dorps- of wijkraad dit aankan en bereid is te doen, dan zien wij hun betrokkenheid graag op een breed scala van onderwerpen: de aankleding en onderhoud van het openbare gebied, de voorzieningen in een dorp, een rol op het gebied van zorg & welzijn (de Wmo). De gemeente moet voor hen een betrouwbare partner zijn, die bereid is hen te ondersteunen, zowel financieel als bij het regelen van dingen (bijvoorbeeld soepel om gaan met papierwerk / vergunningen, bereid zijn om informatie te geven of contacten te leggen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.