Georganiseerde misdaad

De regio Zuidoost-Brabant kent ondanks ons goede gevoel een relatief hoog percentage georganiseerde misdaad (met name op het gebied van drugs). Wij zijn als CDA voorstander van een gezamenlijke aanpak met regiogemeenten en (speciale eenheden binnen de) politie. Zo nodig investeren wij extra in veiligheid, want dit is een primaire taak van de overheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.