Hangjongeren

Een gezamenlijke aanpak

Hangjongeren zorgen voor een gevoel van onveiligheid, hoewel er in de praktijk vaak weinig gebeurt. Wij vinden het een taak van de gemeente, jongerenwerk en de politie om hangjongeren aan te spreken op de mogelijke gevoelens bij buurtbewoners, maar ook die buurtbewoners te stimuleren met de jongeren zelf in gesprek te gaan. Uiteindelijk moet beiden mogelijk zijn: rustig wonen en een plek voor jongeren om zich te vermaken.

Alternatieven

De problematiek kunnen we verder verminderen door met verenigingen en jongeren in gesprek te gaan over een passend aanbod binnen clubverband, zodat zij niet hoeven te ‘hangen’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.