Huis

Speciale aandacht voor ouderen en jongeren

Het CDA vraagt speciaal aandacht voor deze twee doelgroepen. Voor ouderen moeten er voldoende geschikte woningen zijn. Dat betekent dicht bij het centrum of dorpskern en gelijkvloers. Wij willen vooral ook naar mogelijkheden kijken om dit te realiseren in de dorpskernen Heusden en Ommel, omdat daar het aantal geschikte woningen voor ouderen (zeer) beperkt is.

Voor jongeren geldt dat wij ons als partij blijven inzetten voor geschikte en dus ook betaalbare woningen. Na CPO-projecten op de Strohuls, het Huukske en de Koestraat kijken wij naar nieuwe mogelijkheden. De jeugd heeft de toekomt en dus moeten wij hen in ons eigen dorp zien te houden. Of andere jonge inwoners uit de regio naar ons toe zien te trekken. Op die manier blijft Asten ook in de toekomst een leefbare gemeente. Het CDA wil voor jongeren ook de mogelijkheid van een starterslening onderzoeken.

Bouwen van een huis

Materialistisch gezien is je huis misschien wel je grootste goed. Wil je een huis gaan bouwen, dan wil je dat ook zo veel mogelijk doen naar eigen inzicht. Het CDA is daar althans groot voorstander van. Wij spreken niet over inspraak (je mening geven, maar afwachten wat ermee gedaan wordt), maar voor samenspraak (samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden). We hebben het dan over zowel de locatie, als het type huis.

Kosten (leges)

Bouw je een huis of bedrijfspand, dan vraag je vergunningen aan en daarover betaal je leges. Dit is een bedraag dat een particulier betaald als tegemoetkoming in de kosten, die de gemeente voor dit traject maakt. De leges zijn niet kostendekkend. Dat wil zeggen, het kost de gemeente meer om alle vergunningen en onderzoeken te verrichten, dan de inwoner betaalt. Het CDA wil dat zo houden. Waarom? We vinden het belangrijker dat inwoners de kans krijgen om een huis te bouwen en zich te ontwikkelen, dan de kosten volledig te verhalen op de inwoner. Zeker in een moeilijke tijd, waarin de woningmarkt al op slot zit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.