Economie

Een goede samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een goede economie en voldoende werkgelegenheid. Nu gaat de gemeente niet over het hele economische beleid, maar vooral midden- en kleinbedrijven (lokale ondernemers) zijn wel geholpen met stevig lokaal beleid. Het CDA Asten wil er voor deze bedrijven staan, maar ook hierbij geldt dat wij initiatief vanuit de ondernemers zelf verwachten. Wij gaan het niet voor hen overnemen of bepalen. Gelukkig verwachten ze dat ook niet.

Onze partij vindt het belangrijk, dat ondernemers de kansen krijgen om ook echt te ondernemen. Tegelijkertijd is er de gemeente voor om het algemene belang niet uit het oog te verliezen. De leefbaarheid van ons dorp mag niet lijden onder (te) wilde plannen. Het zoeken van die balans staat centraal in het economische beleid van het CDA. Als wij daarin kunnen helpen door te pleiten voor minder regels of door samenwerking tussen bedrijven en overheid een steentje kunnen bijdragen, dan doen wij dat graag. Werkgelegenheid is namelijk van groot belang om Asten leefbaar te houden.

Daarnaast spelen bedrijven een steeds belangrijkere rol in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo wil de gemeente mensen met een arbeidsbeperking het liefste bij een regulier bedrijf laten werken, scholieren een maatschappelijke stage later vervullen of bedrijven verzoeken om zaken te sponsoren. Ook op dat gebied is een goede verstandhouding tussen ondernemers en gemeente cruciaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.