Gemeentebestuur

Als je als inwoner een beroep moet doen op hulp of ondersteuning, dan is op vrijwel alle (niet-medische) gebieden de gemeente het eerste aanspreekpunt. Dat betekent dat de gemeente een betrouwbare en dienstverlenende instantie moet zijn. Gelukkig wijst onderzoek tussen gemeenten uit, dat Asten op dat gebied al jaren aan de top staat. Dat willen wij zo houden. Of u nu voor de aanvraag van een paspoort of een bouwvergunning komt, u moet op de gemeente kunnen vertrouwen.

Dienstverlening willen wij verbeteren door onnodige regels te schrappen en mensen de ruimte te bieden om zelf initiatieven te ontplooien. Dat scheelt tijd en geld en bovendien zetten inwoners zich zo in voor een betere lokale samenleving. Ergens vinden wij dat ook een verplichting voor alle inwoners; om een leefbaar dorp te behouden draagt iedereen een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. De gemeente kan het niet alleen en in de ogen van het CDA Asten zou dat ook onwenselijk zijn. Mensen weten vaak veel beter, wat in een situatie nodig is, dat hoeft de gemeente niet voor hen te bepalen.

Om de kosten laag en de dienstverlening hoog te houden, werkt de gemeente Asten nauw samen met andere gemeenten. Volgens het CDA Asten een goede zaak, als we daarmee de woonlasten laag houden, het aantal voorzieningen hoog (winkels, verenigingen, instanties) en de bereikbaarheid goed. Helemaal in financieel moeilijkere tijden moet je verstandig met het geld omgaan.

Tot slot. Landelijk spelen er discussies over grotere gemeenten en herindelingen. Voor het CDA is groot, groter, grootst niet de oplossing. Wat te denken van de kloof tussen inwoner en bestuur? Wordt die dan niet veel groter? Als CDA zijn wij niet per definitie tegen fusie van gemeenten, maar die gemeenten moeten het dan zelf willen en niet van bovenaf opgelegd krijgen. Voor nu koesteren wij de korte lijnen binnen onze gemeente, de herkenbare politiek en het directe contact met de mensen in Asten, Heusden en Ommel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.