Veiligheid

De voornaamste taak voor de overheid is het zorgen voor veiligheid voor alle mensen. De overheid heeft namelijk als enige het recht om handelend op te treden en daarmee de veiligheid van de samenleving te garanderen. Ook voor veiligheid geldt, dat het niet alleen de overheid is, die aan zet is.

De veiligheid van de samenleving hangt namelijk samen met de (sociale) verantwoordelijkheid, die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Veiligheid gaat verder, dan het inzetten van bijvoorbeeld de politie. Het gaat ook over mensen durven aan te spreken op asociaal gedrag, vandalisme tegengaan, kinderen in de opvoeding wijzen op de nadelige gevolgen van drank- of drugsgebruik en rommel niet laten rondslingeren. Op het eerste oog zijn het geen grote vergrijpen, maar we moeten voorkomen, dat we door het toelaten van dat soort gedrag op een glijdende schaal terechtkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.