Verenigingen

Het grote belang van verenigingen

Verenigingen zijn het cement van de samenleving. Mensen komen er elkaar tegen, vermaken zich met elkaar en vinden er ontspanning. Hieruit ontstaan vriendschappen en hulp aan elkaar. Voor het CDA staat dan ook als een paal boven water, dat de gemeente verenigingen op een juiste manier moet ondersteunen.

 

 

 

Subsidies

Een manier om verenigingen te ondersteunen is door het verlenen van subsidie. Als gemeente - het CDA heeft hiermee ingestemd - zijn we ook genoodzaakt geweest om kritisch te kijken naar alle subsidies: waarom geven we subsidie? Welk doel hebben we er als gemeente bij? En, is dit een taak van de gemeente of dienen inwoners dit zelf te betalen?

Deze discussie heeft ervoor gezorgd, dat het aantal subsidies is afgenomen en andere subsidies zijn verlaagd. Zoals gezegd hebben wij hiermee ingestemd maar wel met een aantal kanttekeningen: zo wensen wij de komende jaren een evaluatie van het beleid en een goede communicatie vanuit de gemeente, zodat we voorkomen dat waardevolle verenigingen kunnen omvallen. Het CDA staat voor gezonde verenigingen, die niet volledig subsidie-afhankelijk zijn en hun subsidie juist verantwoorden, maar ook kunnen rekenen op een betrouwbare gemeente, die hun partner is.

Minder regels

Verenigingen die minder subsidie-afhankelijk worden, die dragen ook meer verantwoordelijkheid. Het CDA vindt dat bij die toegenomen verantwoordelijkheid ook hoort, dat de gemeente zich bescheiden opstelt. Het mag niet zo zijn, dat de gemeente dicteert, wat verenigingen moeten of mogen doen. Sterker nog, verenigingen zijn dan zelf aan zet en als zij ergens toestemming voor vragen (bijvoorbeeld een evenement), dan moet de gemeente hier soepel mee omgaan. Dat betekent, zich maximaal inspannen om de kosten te beperken, zo min mogelijk regels op te stellen en activiteiten mogelijk te maken (vergunningstechnisch)

Nieuwe taken?

De gemeente krijgt er steeds meer taken bij: op het gebied van de arbeidmarkt, maar ook bij de jeugdzorg en het onderdeel welzijn. Verenigingen kunnen op die gebieden een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. Als CDA juichen wij initiatieven van verenigingen op die gebieden toe (denk hierbij aan projecten voor kinderen, het plaats bieden aan inwoners met een verstandelijke beperking, etc). Wij zijn van mening, dat verenigingen bij die initiatieven, wel de juiste ondersteuning mogen verwachten (van professionals, deskundgheidsbevordering).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.