Voor & Door Asten

Dat is de titel van het verkiezingsprogramma van het CDA Asten-Heusden-Ommel voor de periode 2018 - 2022. De titel wijst op het feit dat het een programma is voor Astenaren, geschreven door Astenaren:

- We staan voor een samenleving, waarin niet het individualisme voorop staat, maar dat wat we samen kunnen bereiken. Iets doen voor een ander, als vrijwilliger in een vereniging actief zijn, mantelzorger zijn voor een familielid of vriend;

- Daarnaast is er minder geld om te besteden. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van dienstverlening verbeteren (bijvoorbeeld rondom de zorg die naar de gemeente komt). Dit kan alleen, als we er samen voor gaan staan.

Het ideaal is een gemeente Asten met drie vitale kernen (Asten, Ommel en Heusden), waarin zoveel mogelijk inwoners zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een gemeente die ruimte biedt voor inbreng door de inwoners en hen tevens aanspreekt op verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun omgeving.

Het verkiezingsprogramma van het CDA Asten heeft als basis drie pijlers: DUURZAAMHEID, SAMENSPRAAK en WELZIJN / WELBEVINDEN. Deze pijlers komen in elk onderwerp van het programma terug.

Het verkiezingsprogramma is opgebouwd uit een aantal herkenbare thema's. Op die manier is het eenvoudig om te zoeken, naar datgene dat voor u van belang is.

Hoe is ons programma tot stand gekomen?

Het verkiezingsprogramma is geschreven door een brede programcommissie met daarin CDA-leden, maar ook door mensen die geen lid zijn. Dit omdat we graag willen dat we een programma hebben dat op brede draagvlak en steun kan rekenen in de samenleving. Bovendien is het nu geschreven door mensen die in de praktijk actief zijn in de (ouderen)zorg, onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling of gepensioneerd zijn. Het CDA is de partij van de samenleving, en wij willen dat iedereen zich kan herkennen in ons programma. Ook meedenken over onze standpunten? Laat het ons weten!

Mist u een onderwerp?

Laat het ons weten! Neem contact met ons op via deze link: klik hier

Of bekijk onze standpunten op alfabetische volgorde: klik hier

Wat zijn onze uitgangspunten?

Gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap en solidariteit zijn onze uitgangspunten. Meer weten hierover? Klik dan hier

Weten wie onze raadsleden zijn?

Een programma kan niet zonder mensen. Die de ideeën en plannen uitdragen. Er zorg voor dragen en er handen en voeten aan geven. Weten wie namens het CDA actief zijn in de raad- en commissies in Asten? Klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.