29 oktober 2015

1 januari 2016: Ambtelijke fusie een feit.

Op 1 januari 2016 is de ambtelijke fusie van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen een feit. Let wel, het gaat hier om het vormen van één ambtelijke organisatie die voor deze drie gemeenten werkt. De gemeenten blijven bestuurlijk zelfstandig. In de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering daarvan komt geen verandering. In ieder van de drie gemeenten blijft die berusten bij hun eigen gemeenteraad en hun eigen college van Burgemeester & Wethouders.

De beslissing om te komen tot een ambtelijke fusie is een weloverwogen stap om de zelfstandigheid van onze gemeente en de kwaliteit van het dienstbetoon aan haar inwoners te waarborgen. De ambtelijke fusie betekent voor onze gemeente en haar inwoners een belangrijke kwaliteitsimpuls. Bovendien wordt daardoor de kwetsbaarheid, die nu eenmaal kleeft aan een kleine ambtelijke organisatie,  fors minder. En op termijn moet de ambtelijke fusie tot lagere kosten leiden.

Onze ambtelijke fusie staat niet op zichzelf: er zit een groei in het aantal gemeenten dat voor een ambtelijke fusie kiest. Om de uitvoeringskracht te vergroten, worden de ambtelijke organisaties in elkaar geschoven, terwijl gemeenteraden en colleges zelfstandig blijven. Het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. Eind dit jaar telt Nederland 16 fusieorganisaties van in totaal 36 gemeenten. Nog eens 16 gemeenten hebben besloten in de nabije toekomst ambtelijk te fuseren en veel gemeenten overwegen dit op enig moment te gaan doen. In de motieven om voor ambtelijke fusie te kiezen, zit een duidelijke rode draad. Kwaliteitsverhoging, kostenreductie en afname van de kwetsbaarheid zijn daarvoor de belangrijkste argumenten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.