06 april 2015

CDA Baarle-Nassau was vóór handhaving stemlokaal

Verkeerde voorstelling van zaken in ‘Baols! Praotje’ 

In ‘Baols! Praotje’ van vorige week staat dat het vorige college samen met CDA-fractievoorzitter Cees de Jong heeft beslist om in Castelré geen stembureau in te richten. BAARLE!-supporters Harrie en Sooi schreven dat naar aanleiding van een uitspraak van burgemeester Braam. Die zei in de raadsvergadering van 25 maart j.l., dat het besluit dat er voor de verkiezingen van provinciale staten en het waterschap geen stemlokaal zou komen in Castelré was genomen door het Centraal Stembureau. Daarmee zette hij de raad én Harrie en Sooi op het verkeerde been.

Om te weten hoe het werkelijk zit, moeten we terug naar vorige raadsperiode. De lakens werden toen uitgedeeld door Keerpunt ’98, de VPB en Fractie Ulicoten. Het CDA was de enige oppositiepartij. In de perspectiefnota en in de begroting van 2012 had het toenmalige college een besparing opgenomen van € 5.500 door het schrappen van een stemlokaal. Niet duidelijk was om welk stemlokaal het ging. Maar het lag voor de hand dat het zou gaan om het stemlokaal in Café in Holland. Bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2011 sprak het CDA zich bij monde van fractievoorzitter Cees de Jong als eerste duidelijk uit: ‘Het CDA verwerpt op voorhand het opheffen van een stembureau in Castelré en Ulicoten.’ De begroting werd – met de stem van het CDA tegen – aangenomen, maar zonder de beoogde besparing door het laten vervallen van een stemlokaal. U kunt dit controleren door het beluisteren van de agendapunten 8 en 9 op:
baarle-nassau.raadsinformatie.nl/vergadering/3500/gemeenteraad+09-11-2011.

Centraal Stembureau

Het Centraal Stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 bestond uit de toenmalige wethouders en Cees de Jong, onder voorzitterschap van burgemeester Braam. In het Centraal Stembureau van onze gemeente waren dus alle toen in de raad  aanwezige partijen vertegenwoordigd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar zijn alle voorheen gebruikte stemlokalen ingericht - dus ook Café in Holland in Castelré. Met andere woorden: er is toen geen enkel stemlokaal komen te vervallen. Bij de verkiezingen voor provinciale staten en het waterschap op 18 maart j.l. bestond het Centraal Stembureau uit door het provinciebestuur respectievelijk het waterschap daartoe aangestelde personen. Logisch, want een Centraal Stembureau regelt enkel de eigen verkiezingen.  Het Centraal Stembureau van onze gemeente regelde dus enkel de gemeenteraadsverkiezingen en het Centraal Stembureau van de provincie de verkiezingen voor provinciale staten en dat van het waterschap de waterschapsverkiezingen. Kortom, het Centraal Stembureau speelde geen enkele rol bij de verkiezingen van 18 maart 2015. Dus ook Cees de Jong niet. 

Conclusie

Burgemeester Braam vergiste zich dus toen hij zei dat het vorige college plus Cees de Jong hadden besloten het stemlokaal in Castelré te laten vervallen. Vergissen is menselijk – dit geldt ook als een burgemeester zich vergist. Zo’n vergissing kan echter vervelende gevolgen hebben. In dit geval werden Harrie en Sooi op het verkeerde been gezet. Onze fractievoorzitter Cees de Jong werd daarvan het slachtoffer. Hem werd iets in de schoenen geschoven waar hij part noch deel aan had. Het CDA vond dat dit rechtgezet moest worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.