13 maart 2015

Snel internet en goed bereik is noodzakelijk

CDA Baarle-Nassau steunt provinciaal initiatief

Veel Brabantse gezinnen en bedrijven – vooral in het buitengebied – zijn nog steeds niet aangesloten op het glasvezelnetwerk. Bovendien zijn er tal van plaatsen in onze provincie waar geen bereik is. Het CDA wil daar iets aan doen. Daarom is een meldpunt opengesteld, zodat in kaart kan worden gebracht waar maatregelen nodig zijn om bereik mogelijk te maken.

 

Aansluiting op het glasvezelnet is niet alleen voor gezinnen en bedrijven in het buitengebied van groot belang, maar ook voor de adressen in het centrum die nog niet zijn aangesloten. Het gaat om adressen die volgens glazenier Reggefiber ‘economisch gezien niet interessant’ waren. Het CDA heeft zich altijd ingespannen om ook op deze adressen en in het buitengebied een aansluiting gerealiseerd te krijgen. Fractievoorzitter Cees de Jong: “We hebben er herhaaldelijk bij de gemeente bepleit om het nodige te doen. En we hebben gesprekken gevoerd met Reggefiber en met Telenet.” 

Burgerinitiatieven
Het is niet alleen in onze gemeente dat niet iedereen op het glasvezelnetwerk is aangesloten. In onze provincie, maar ook in de rest van Nederland is dat op veel plaatsen zo. Vooral in het buitengebied. In veel gevallen hebben de van glasvezel verstoken gezinnen en bedrijven zelf naar oplossingen gezocht. Zij kunnen daarbij een beroep doen op fondsen, bijvoorbeeld het Breedbandfonds van de provincie Noord-Brabant, die daarvoor beschikbaar worden gesteld. Dat zou ook voor onze gemeente een oplossing kunnen zijn. Hoogleraar Plattelandsontwikkeling Dirk Strijker, verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, heeft onlangs onderzoek afgerond naar burgerinitiatieven voor kwalitatief hoogstaand internet breedbandnetwerk. Er zijn door hem liefst 75 burgerinitiatieven in kaart gebracht. Een overzicht daarvan is te vinden op de website van de universiteit (http://www.rug.nl/staff/k.salemink/tabel-breedband-initiatieven-nederland.pdf). Wie in Baarle-Nassau een burgerinitiatief wil opzetten kan daar veel informatie vinden.

Kempenglas
Veel van de door prof. Strijker geregistreerde burgerinitiatieven zijn ondergebracht in een stichting. Maar er zijn ook veel coöperaties. Zo zijn er in Moergestel, Reusel-de Mierden, Oirschot en Bladel ‘glascoöperaties’ opgericht en die hebben financieringsafspraken gemaakt met de Rabobank en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Deze glascoöperaties hebben gezamenlijk een overkoepelende coöperatie opgericht: Kempenglas. De op kosten van de vier glascoöperaties aangelegde glasvezelnet wordt geëxploiteerd door Kempenglas. Aansluiting op het netwerk kost de leden een instapbedrag van € 500 en verder € 65 per maand. Wordt vrijwillig een hoger instapgeld betaald dan worden de maandelijkse kosten navenant verminderd. Wat krijgen de leden daarvoor? Supersnel internet en een radio, tv- en telefoonaansluiting.

4G-netwerken
Minister Kamp van Economische Zaken lanceerde vorige week een plan om snel internet te realiseren in het buitengebied. In zijn brief aan de Tweede Kamer zegt hij dat hij zich wil inzetten “om het mogelijk te maken dat burgers en bedrijven in Nederland in 2020 een snelle, vaste of draadloze, connectie met het internet hebben zodat iedereen in Nederland kan profiteren van de maatschappelijke en economische toepassingen die daarover mogelijk zijn.” De minister denkt daarvoor gebruik te kunnen maken van mobiele 4G-netwerken. Prof. Strijker beschouwt de brief van minister Kamp als goed nieuws. Maar tevreden is hij niet. “In de brief is veel aandacht voor 4G-netwerken. Dat is natuurlijk leuk en aardig om internetproblemen incidenteel mee op te lossen, maar als je echt betrouwbaar en toekomstbestendig wil zijn, heb je internet via de vaste kabel nodig. De vraag naar internet verdubbelt iedere twee jaar. Met draadloos 4G kom je een eindje, maar internet is inmiddels een basisvoorziening voor het algemeen functioneren op het platteland, en dan moet het snel, betrouwbaar en redelijk geprijsd zijn. Het moet niet zo zijn dat een beetje slecht weer, of een voorbijrijdende brommer het internet tot last is.”

Slecht bereik
Naast het ontbreken van snel internet kent het buitengebied het probleem van de slechte mobiele bereikbaarheid. CDA Noord-Brabant wil dat iedereen overal in onze provincie op álle momenten van de dag verzekerd is van mobiele telefonie en internet. Op dit moment is dat nog niet het geval en komt het té vaak voor dat Brabanders en Brabantse bedrijven weinig of geen bereik hebben met hun telefoon of tablet. Het CDA wil daar iets aan doen. Door de ‘blinde vlekken’ in kaart te brengen en het na de statenverkiezingen van 18 maart aangetreden college van gedeputeerden aan het werk te zetten om Brabant 100% bereikbaar te maken. CDA Baarle-Nassau heeft vorig jaar, op 7 april, al vragen gesteld over de bereik-problematiek. Het initiatief van CDA Noord-Brabant wordt van harte gesteund. Kent u zo’n blinde vlek? Meld die dan op: ikhebgeenbereik.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.