Cees de Jong

Commissielid Bestuur en Middelen

Als ik mij na zeven jaar fractievoorzitterschap nog aan u zou moeten voorstellen, zou dat betekenen dat mijn politieke activiteiten onopgemerkt zijn gebleven. Volgens de vele reacties die ik regelmatig krijg is dat echter niet het geval.
 Voor degenen die mij nog niet kennen: na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de verzekeringssector ben ik alweer zo’n tien jaar verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies van de Universiteit van Amsterdam en tevens actief als consultant. En daarnaast dus raadslid en fractievoorzitter. De afgelopen weken hebt u regelmatig kunnen lezen dat het raadswerk veel tijd kost. Bovendien geldt voor raadsleden een strak vergaderschema. Voor mij was dat reden om mij op 21 maart a.s. niet verkiesbaar te stellen. Ik wil meer tijd uittrekken voor mijn wetenschappelijk werk en het schrijven van artikelen en boeken. Bij deze verkiezingen treed ik daarom op als lijstduwer. De stemmen die op mij worden uitgebracht beschouw ik als een ‘dankjewel’ voor de voorbije jaren. Natuurlijk kunt u uw stem ook uitbrengen op één van de elf andere CDA-kandidaten. In de nu bijna voorbije bestuursperiode heeft de coalitie, waarbinnen het CDA als grootste fractie een voortrekkersrol vervulde, veel tot stand kunnen brengen. In veel gevallen was ‘onze’ wethouder Jan van Cranenbroek degene die daarbij een belangrijke rol speelde. Persoonlijk heb ik veel waardering voor de wijze waarop hij de belangen van de gemeente Baarle-Nassau heeft gediend en uitvoering heeft gegeven aan het collegeprogramma. Onder zijn bezielende leiding is er veel tot stand gebracht. Na de verkiezingen worden de kaarten opnieuw geschud. Het is ongewis uit welke partijen de coalitie dan zal worden gevormd. Dat is een proces van geven en nemen. Eén ding is zeker: als het CDA tot de nieuw te vormen coalitie behoort, zullen wij een betrouwbare coalitiepartner zijn. Dat waren wij ook in de huidige bestuursperiode. Dit verklaart waarom wij soms voor een raadsvoorstel stemden waar wij – en onze kiezers – veel moeite mee hadden. En dat kan betekenen dat wij na de verkiezingen voorstellen steunen om een eerder raadsbesluit te herzien. Leidend daarbij is het algemeen belang. Dat is ook uw belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.