30 augustus 2017

De koers van CDA Bergeijk - Perspectievennota 2018

Hoewel het nog volop zomer is, hebben we bij CDA Bergeijk de plannen voor het nieuwe jaar al bijna rond. Welke ambities hebben we in 2018? Hoe gaan we die waarmaken en wat gaat dat kosten? Het staat allemaal beschreven in onze perspectievennota. Een paar belangrijke punten zetten we alvast voor u op een rijtje.

De perspectievennota is niet zomaar een document. De nota geeft precies aan welke onderwerpen in de komende periode onze aandacht krijgen en fungeert dus als een kompas. Net als in de voorgaande jaren is er een duidelijke rode draad: iederéén verdient een mooie plek binnen onze gemeente, ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheid.  

Leefbaarheid
Leefbaarheid in de kernen vergroten is dan ook onze belangrijkste missie. Dat doen we onder andere door te investeren in gemeenschapshuizen, en door burgerinitiatieven – zoals zelfhulpgroepen en inloopochtenden voor senioren  – te stimuleren en faciliteren. Ook sportverenigingen en basisscholen kunnen in het nieuwe jaar weer rekenen op onze steun. Net als de minima; we vinden het belangrijk dat ook kinderen die leven in armoede kunnen sporten en deelnemen aan schooluitjes.

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid willen we de verlichting van alle sportvelden binnen de gemeente Bergeijk voorzien van LED-lampen. Ook gaan we binnen elke kern een AED-werkgroep in het leven roepen zodat er altijd heel snel hulp beschikbaar is wanneer iemand een hartstilstand krijgt.

Verkeersveiligheid
In de nota is ook beschreven dat we (blijven) investeren in fietspaden – waaronder een fietspad aan de bisschop Rythoviusdreef en een fiets- en voetpadverbinding van het Hof richting De Ploeg –, dat we parkeerproblemen rondom sportparken aanpakken en zorgen voor veiligheid rondom scholen. Een andere belangrijke CDA-ambitie is het afronden van het centrumplan, met onder andere de herinrichting van het Sterrenpad.

Al deze investeringen kunnen we doen zonder dat burgers hiervoor meer gaan betalen.

Heeft u vragen over de perspectievennota of de visie van CDA Bergeijk? Neem gerust contact met ons op via Facebook, www.cdabergeijk.nl of mail: dorienvervest@cdabergeijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.