26 oktober 2017

Het minimabeleid volgens CDA Bergeijk - Alle kinderen moeten mee kunnen doen

Alle kinderen in Bergeijk moeten kunnen sporten en toegang hebben tot cultuur en ontspanning, vindt CDA Bergeijk. Oók de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Deze zogeheten ‘minima’ kunnen daarom de komende jaren weer rekenen op steun van de gemeente.

 

Het uitgangspunt van CDA Bergeijk is dat niemand in de gemeente mag leven in armoede. Zeker kinderen niet. Kinderen en jongeren moeten plezier hebben, muziek kunnen maken, sporten en ontspannen. Dat is belangrijk omdat het hen in contact brengt met leeftijdsgenootjes, het zorgt voor eigenwaarde en het goed is voor de gezondheid.
Als ouders de bijdrage voor een schoolreis of sportcontributie en bijbehorende kosten – voor sportkleding bijvoorbeeld – niet kunnen betalen, springt de gemeente bij. Dit is vastgelegd in het nieuwe minimabeleid.


Iedereen doet mee!

Het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), huisartsen, scholen, verenigingen, dorpsondersteuners en het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) spelen een belangrijke rol in het beleid. Zij kunnen signaleren welke gezinnen in aanmerking komen voor subsidie en inwoners informeren over het bestaan van de regeling.

 

Stichting Leergeld

CDA Bergeijk kiest ervoor om het nieuwe minimabeleid te laten uitvoeren door een gespecialiseerde organisatie, Stichting Leergeld. Stichting Leergeld beoordeelt alle aanvragen en kent de financiële ondersteuning toe. De werkwijze is dus professioneel, eerlijk en onafhankelijk, maar ook dicht bij huis geregeld en laagdrempelig.

 

Heeft u vragen over het nieuwe minimabeleid of wilt u iets met ons delen? Neem gerust contact met ons op via Facebook, www.cdabergeijk.nl of mail: dorienvervest@cdabergeijk.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.