Stef Luijten

“Goede voorzieningen, maar de belasting blijft laag”

Stef Luijten was in deze periode lijsttrekker van CDA Bergeijk. Stef woont in Bergeijk, is getrouwd met Irma. Hij is wethouder en heeft onder andere zorg, werk & inkomen, onderwijs en sport in zijn portefeuille. In z’n vrije tijd speelt Stef trompet bij blaaskapel ZDGK, loopt hij hard of is hij te vinden op het voetbalveld.

Het huishoudboekje is op orde

“De financiën van onze gemeente zijn goed op orde. We hebben een sterke basis en kunnen daardoor in de komende jaren de voorzieningen op peil houden zonder dat de gemeentelijke belastingen stijgen. Als Bergeijkse burger ga je dus niet méér betalen als het aan het CDA ligt.
Hoe het komt dat we financieel zo stabiel zijn? Doordat we zorgvuldig en spaarzaam omgaan met gemeentegelden en kijken naar de toekomst. Dat blijven we ook in de komende periode doen.

Goede voorzieningen in alle kernen
“Wij hebben veel aandacht voor de leefbaarheid in gemeente Bergeijk. Dat betekent dat we scholen, peuterprogramma’s, verenigingen en gemeenschapshuizen in alle kernen willen behouden. We steunen ze optimaal en helpen de vrijwilligers waar we kunnen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat ook inwoners een stem hebben en hun steentje bijdragen. We willen hen daarom in de komende periode nog meer ruimte geven om eigen initiatieven te ontplooien.”

Samen maken we het verschil
“Ook in de komende periode volgen we de weg die we met CDA Bergeijk in de afgelopen jaren zijn ingeslagen. Zo maken we van Bergeijk een nóg mooiere gemeente waarin iedereen zich thuis kan voelen. Waarin kinderen veilig kunnen spelen, waarin iederéén kan sporten en muziek maken, waarin voldoende werk is, waarin jong en oud zelfstandig kunnen (blijven) wonen in hun eigen kern, en waarin we oog hebben voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat doen we met alle kandidaten van onze lijst én met de inwoners van onze gemeente. Zo maken we samen het verschil.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.